Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB deltar i omfattande forskningsprojekt

LKAB deltar i utvecklingen av morgondagens gruva. Tillsammans med flera ledande aktörer ingår LKAB i forskningsprojektet I²Mine. Det handlar om innovativa lösningar i framtidens gruva.

LKAB deltar i omfattande forskningsprojekt

LKAB deltar i utvecklingen av morgondagens gruva. Tillsammans med flera ledande aktörer ingår LKAB i forskningsprojektet I²Mine. Det handlar om innovativa lösningar i framtidens gruva.

​Framtidens gruvindustri står inför flera utmaningar. Med ett ökat brytningsdjup uppstår nya utmaningar och därför ingår LKAB, tillsammans med 26 ledande aktörer inom gruvindustrin, i forskningsprojektet I²Mine (Innovative Technologies and Concepts for the Intelligent Deep Mine of the Future). Med det ökade brytningsdjupet står effektiviteten, arbetsmiljön och en miljöanpassad produktion i fokus.
– Det är ett unikt projekt inom den här branschen, säger Kent Tano, expert på LKAB:s avdelning för forskning och utveckling.
I²Mine är ett EU- projekt som sträcker sig över fyra år och involverar tio europeiska länder. Från Sverige deltar LKAB, Boliden, ABB och Luleå tekniska universitet. Projektetbudgeten uppgår till omkring 250 miljoner kronor som disponeras mellan flera forskningsprojekt.

Innovativa lösningar

Bland flera spännande och innovativa projekt pågår just nu ett omfattande forskningsprojekt på LKAB som syftar till att utveckla och kartlägga skivrasbrytningen. Det handlar om att undersöka fragmenteringen och rasflödet vilket genererar kunskap om hur malmutbytet kan öka och gråbergsinblandningen minska.
– Det är ett långsiktigt projekt som är väldigt intressant för LKAB, säger Kent Tano.
I²Mine-projektet är uppdelat i åtta delprojekt och flera fokusområden. På Luleå tekniska universitet har man inom ramen för delprojekt sex (hälsa och säkerhet) utvecklat en ny typ av räddningskammare för underjordsbruk. Tillsammans med universitetet i tyska Aachen har en studentgrupp på tio personer bidragit till inredning och utformning.
– Vi har tänkt på ergonomin och den psykologiska aspekten, säger Therése Persson, student vid Luleå tekniska universitet och en av formgivarna.
Den nya räddningskammare är konstruerad för extrema situationer och ska fungera som skydd under en längre tid. Med bakgrund av gruvolyckan i Chile, när flera gruvarbetare blev instängda under en lång tid, har forskning kring räddningsutrustning intensifierats.
– Man kan säga att räddningskammaren är intressant ur två aspekter. Dels är den mobil men den är också utrustad med en släpvagn som man kan packa med prylar. Det gör att man kan leva i kammaren i en månad, säger Jan Johansson, professor vid Luleå tekniska universitet.
Vidare är inredningen innovativ och nytänkande. Räddningskammaren har inretts med flygplansstolar för bekvämlighetens skull och dessutom finns hängmattor som enkelt förvandlar kammaren till en sovplats under natten.
– Vi har tänkt på färger och ljussättning. Man ska kunna ändra miljön från dag till natt, säger Therése Persson.