Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB byter spår och växlar om

LKAB säger upp avtalet med Green Cargo och startar en utbildning för lokförare. Målet är att på sikt ha alla lokförare i egen regi.

LKAB säger upp avtalet med Green Cargo och startar en utbildning för lokförare. Målet är att på sikt ha alla lokförare i egen regi.

LKAB har investerat flera miljarder kronor i logistikverksamheten för att bland annat öka tågkapaciteten för malmtransporter till 40 miljoner ton per år. Nu tar bolaget nästa steg.
-Vi säger upp vårt avtal med Green Cargo från och med denna vecka och kommer inom ett år att ha lokförare i egen regi på norra omloppet, sträckan Kiruna-Narvik, säger Anders Björnström, vd för LKAB Malmtrafik.
LKAB:s uppsägningstid är på ett år, vilket innebär att avtalet med Green Cargo löper ut den 1 juli 2015. En förstudie har legat till grund för beslutet och genomförandet har bedrivits i projektform under cirka ett års tid.
-Vi har sett över möjligheterna att ta över förarna i egen regi. Nu blir projektet verklighet, säger Ingemar Uusitalo, konsult.
LKAB har redan i dag egna förare i Norge och tanken är att på sikt ha en enhetlig förarkår. Till hösten påbörjar rekryteringen av en sektionschef för förarkåren.

Malmtåg

-Samarbetet med Green Cargo upphör inte helt. Green Cargo kommer fortsättningsvis att köra våra malmtransporter på södra omloppet, sträckan Luleå-Malmberget. De kommer även att köra våra insatsmedel på entreprenad, säger Anders Björnström.
LKAB:s produktionsökning de närmsta åren kommer innebära ett behov av fler lokförare. Dagens tio malmtåg per dygn ska utökas till 13. Lokförarna är en del av LKAB:s kärnverksamhet.
- Det är viktigt att vi säkrar vårt behov av förare för den kommande volymökningen. Det är en fördel för LKAB, men även för lokförarna, säger Anders Björnström.
Förarna kommer i LKAB:s regi att tillhöra IF Metall.

Egen regi

För att säkra uppgången startar nu LKAB en lokförarutbildning genom Green Cargo.
-I den första omgången, med start den 18:e augusti, kommer vi att utbilda 13 lokförare. Dessa är redan uttagna och testade. Intresset har varit mycket stort, säger Anders Björnström.
Om ett år kommer LKAB att köra ytterligare en omgång.
-Det är en kanongrej. Eleverna får en betald utbildning och jobb efter avklarad, godkänd utbildning, säger Anders Björnström.
De nya lokförarna kommer i huvudsak att vara stationerade i Kiruna. När lokförarna är utbildade och klara, och volymökningen blir verklighet 2018, kommer LKAB att ha uppemot 100 förare i egen regi.

 

Kontaktperson vid LKAB:
Anders Björnström, vd för LKAB Malmtrafik
+46 980 72 901