Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB bidrar till en koldioxidfri stålindustri

LKAB går i spetsen för en hållbar svensk industri. Tillsammans med SSAB och Vattenfall initierar de tre industrigiganterna ett världsunikt projekt för att lösa koldioxidfrågan

LKAB bidrar till en koldioxidfri stålindustri 

LKAB går i spetsen för en hållbar svensk industri. Tillsammans med SSAB och Vattenfall initierar de tre industrigiganterna ett världsunikt projekt för att lösa koldioxidfrågan.
–  Det handlar om den största omställningen i modern tid och LKAB är med och driver utvecklingen, säger Åsa Sundqvist, direktör för Verksamhetssupport och Affärsutveckling vid LKAB.

Initiativet tar avstamp i EU:s och Sveriges långsiktiga klimatmål där koldioxidutsläppen kraftigt ska reduceras. Men parterna vill nå längre än så. Inom 20-30 år är förhoppningen att en lösning, som helt och hållet eliminerar nettoutsläppen av koldioxid vid stålframställning, ska finnas på plats.
– Det här är en enorm satsning som spänner över mycket lång tid. Tillsammans med våra viktigaste kunder, SSAB, vill vi bidra till en hållbar utveckling, säger Åsa Sundqvist, direktör för Verksamhetssupport och Affärsutveckling vid LKAB.

Med andra ord tar parterna inte sikte på att reducera koldioxidutsläppen utan snarare på att eliminera utsläppen. Det högt ställda målet är ett alldeles unikt initiativ.
–  Genom att det här projektet har samarbetsparterna en möjlighet till försprång i utvecklingsarbetet. Det krävs ett tekniksprång om järn- och stålindustrin ska kunna uppfylla förväntningarna om minskade nettoutsläpp av koldioxid, säger Åsa Sundqvist.  

SSAB går tillsammans med LKAB och Vattenfall i bräschen för en hållbar stålindustri. En förstudie inleds inom kort där visionen är att ersätta masugnsprocessen, där reduktion sker med kol, med en alternativ lösning som bygger på konventionell direktreduktion med en ren vätgas som reduktionsmedel. Istället för utsläpp av koldioxid skulle restprodukten istället bli vatten.  
–  LKAB är en världsledande producent av direktreduktionspellets och vi kan bidra med mycket kunskap och erfarenhet. Vi har långa och nära relationer med SSAB som betyder otroligt mycket, inte minst för det här samarbetet, säger Magnus Tottie, ansvarig för produktutveckling inom avdelningen Reduktionsmetallurgi vid LKAB

Genom ett nära samarbete, där en innovativ stålindustri möter en fossilfri elkraft och en högkvalitativ järnmalm, ska vägen mot en hållbar industri byggas. För LKAB:s del är framtidsprojektet inte bara en möjlighet att bidra till att utveckla kundernas processer utan också en möjlighet till att fortsätta utveckla LKAB:s produkter och produktionsprocesser för en än mer hållbar produktion.
– Det känns roligt att få vara med på den här resan, säger Åsa Sundqvist.