Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB betalar mer än lagen kräver vid husköp

LKAB betalar mer än lagen kräver vid husköp

Villaägarnas riksförbund påstår i ett pressmeddelande den 8 maj att LKAB blåst husägare i Malmberget som måste flytta på grund av gruvbrytningen. Tvärtemot vad Villaägarna hävdar har LKAB följt lagen, och mer därtill. LKAB har betalat mer i ersättning än vad lagen föreskriver.

 

”Genom att inte berätta sanningen om ersättningsnivån, har LKAB blåst husägare på enorma belopp” skriver Villaägarna utan att redovisa några belägg för sitt påhopp. Villaägarna reciterar Expropriationslagens lydelse om att ersättningen ska motsvara anskaffningen av en likvärdig bostad, men ignorerar att det är den lydelsen LKAB har följt, med råge.

 

Inte inlösen - LKAB köper hus

En sak måste göras klart: LKAB har inte exproprierat hus, det som kallas inlösen. Ett aktiebolag har inte rätt att expropriera, den rätten är förbehållen myndigheterna, såsom Bergsstaten. LKAB har alltid eftersträvat frivillig försäljning eftersom det ger en snabbare hantering, vilket gynnar LKAB, och det ger högre ersättningsnivåer, vilket gynnar husägarna. LKAB har dock alltid som miniminivå följt Expropriationslagens intentioner, trots att det inte är ett krav vid frivilliga fastighetsköp.

 

Oberoende värdering

Vid köp av en fastighet sker först en oberoende fastighetsvärdering. Den utgör grunden för förhandlingen mellan LKAB och säljaren. LKAB började dessutom lägga på 25 procent på värdet så snart det blev känt att detta utreddes som en förändring i Expropriationslagen. Det skedde alltså redan innan ändringen vann laga kraft. När bostadsmarknaden i Malmberget slutade fungera på grund av att för få hus fanns till salu började LKAB bruka ett så kallat Gällivaretillägg. Det betyder att husen som LKAB köper i Malmberget värderas som om de stod i Gällivare, för att motsvara värdet på ett hus där. Utöver detta får husägare vars fastigheter befinner sig inom LKAB:s brytningstillstånd en mineralersättning för den malm som finns under fastigheten, trots att det inte heller är ett lagkrav.

Om LKAB inte söker frivilliga försäljningar utan väntar tills ärendet blivit en tvingande expropriering slås priset fast av myndigheten och vare sig Gällivaretillägg eller mineralersättning blir aktuell.

 

Komplicerade processer

Samhällsomvandlingarna i Malmfälten som orsakas av gruvbrytningen är inga enkla historier. Att behöva flytta från sitt hem är heller ingen liten sak i en människas liv, och LKAB har stor respekt för att det kan väcka oro och funderingar. LKAB:s mål är att omvandlingarna ska ske i god samverkan med alla inblandade. Även om förutsättningarna för fastighetsköp förändras över tid med varierande huspriser och läge på bostadsmarknaden så ger LKAB vid varje givet tillfälle alla lika ersättningsvillkor.