Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB ansöker om undantag från strejken i Norge

Strejken i Norge slår oproportionerligt hårt mot svenska LKAB, därför ber LKAB om undantag från strejkåtgärderna.

Pressmeddelande 120529

Strejken i Norge slår oproportionerligt hårt mot svenska LKAB sedan Ofotbanen som enda norska järnvägslinje tagits ut i konflikten. Den ekonomiska skadan beräknas till mellan 60 och 70 miljoner kronor varje dag som strejken pågår. Därför ansöker LKAB nu om att linjen undantas från strejken.

 

Sedan den 24 maj kl. 06.00 har all tågtrafik på Ofotbanen, den norska delen av Malmbanan, stått stilla. Orsaken är att Jernbaneverkets tågledare på trafikledningscentralen i Narvik tagits ut i strejk som en del av konflikten i den norska offentliga sektorn. Från och med klockan 07.00 den 30 maj är dessutom Lödingen lotsstation varslad om strejk, vilket skulle lamslå verksamheten i LKAB:s hamn i Narvik.

 

Strejken får orimliga och oproportionerliga konsekvenser för LKAB som tredjepart med huvuddelen av verksamheten i Sverige. LKAB:s leveranser till kund påverkas kraftigt och 65 procent av vår produktion läggs på lager. Våra järnmalmsleveranser är helt beroende av en fungerande järnväg och hamnanläggningar. Därför lämnar LKAB idag den 29 maj in en ansökan till Norska Jernbaneverket och Kystverket om att de ska vidta åtgärder för att minska LKAB:s skadeverkan. LKAB ber om undantag från strejkåtgärderna.   

 

– En strejk på Ofotbanen och för de berörda lotsarna har förhållandevis liten påverkan på norska intressen och LKAB är den aktör som tar nästintill hela konsekvensen. LKAB har full respekt för den lagliga möjligheten att strejka och tar inte ställning i konflikten. Vi ser dock stora och allvarliga konsekvenser av strejken för LKAB, säger Markus Petäjäniemi, logistik- och marknadsdirektör.

 

Vårt förtroende hos våra kunder påverkas negativt. En av de viktigaste konkurrensfördelarna LKAB och andra företag har av att verka i våra nordiska länder handlar om låg politisk risk, stabila spelregler för arbetsmarknaden samt att LKAB i övrigt är en långsiktigt trovärdig leverantör. Detta riskerar att förändras genom att den här typen av händelser tvingar kunderna att vända sig till LKAB:s konkurrenter på världsmarknaden.

 

Skulle strejken bli långvarig kan inte LKAB utesluta att det blir aktuellt med permittering av personal. Strejken riskerar att drabba arbetsplatser både i Norge och i Sverige. 

För mer information:

Markus Petäjäniemi, marknadsdirektör LKAB

+46703738196
+4692038196