Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB anmäler överstigen dämningsgräns

LKAB har anmält överskridande av dämningsgräns i sitt sandmagasin i Kiruna till länsstyrelsen. Orsaken till den tillfälligt förhöjda vattennivån var att anrikningssand stockat igen kanalen som förbinder sandmagasinets norra och södra del.

LKAB har anmält överskridande av dämningsgräns i sitt sandmagasin i Kiruna till länsstyrelsen.  Orsaken till den tillfälligt förhöjda vattennivån var att anrikningssand stockat igen kanalen som förbinder sandmagasinets norra och södra del. Som mest överstegs dämningsgränsen med 6,3 centimeter.  Åtgärder vidtogs omgående.

Det var den 12 februari som LKAB:s driftpersonal uppmärksammade en stigande vattennivå i magasinets norra del. På kvällen den 15 februari gick larm om att dämningsgränsen hade överskridits. Dammtekniskt sakkunnig och dammsäkerhetsansvarig bedömde att det inte förelåg någon risk för överströmning eller instabilitet och morgonen efter tog man en grävmaskin till hjälp för att försöka hålla kanalen i magasinet öppen.
Efter detta konstaterades en sjunkande trend och på morgonen den 20 februari hade vattennivån sjunkit till att åter ligga under dämningsgränsen.
 Arbetet med att upprätthålla kanalen öppen fortgår för säkerställa ett bra flöde i sandmagasinet.
Händelsen orsakade inte någon miljöpåverkan, i och med att situationen uppstod vintertid då risken för höga flöden är liten bedöms heller inte dammsäkerheten vara hotad.
- Det är bara att konstatera att våra dammsäkerhets- och rapporteringsrutiner fungerar utmärkt i ett sådant här läge. Detta  har också  bekräftats av David Berggård som ansvarar för miljötillsynen hos länsstyrelsen, säger LKAB:s miljöchef Anders Lundkvist.