Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB Minerals konsoliderar verksamheten i England

LKAB Minerals i England planerar att avveckla kontoret i Lancing och produktionsenheten i Foxfield, samt omorganiserar ekonomiavdelningen. Totalt berörs 26 personer.

LKAB Minerals i England planerar att avveckla kontoret i Lancing och produktionsenheten i Foxfield, samt omorganiserar ekonomiavdelningen. Totalt berörs 26 personer.

LKAB Minerals har 360 anställda globalt, varav ca 200 i England. I England är verksamheten spridd på flera olika orter och en potential för effektivisering av produktionen samt orderhantering och ekonomi har identifierats.

Lancing

Kontoret i Lancing har fem anställda som hanterar orderläggning och logistikplanering. Mot bakgrund av en minskad orderhantering, som en direkt följd av en utfasning av de produkter som hanterades via detta kontor, finns inte längre underlag för att bibehålla verksamheten där. Geografiskt finns ingen närliggande produktion eller annan verksamhet.

Foxfield

LKAB Minerals produktionsanläggning i Foxfield, med sju anställda, har producerat Bentonit sedan 1990. Bakgrunden till att avveckla denna produktionsanläggning är att volymerna har minskat samt att stora investeringar är nödvändiga för att anläggningen ska leva upp till de krav vi har inom LKAB. För att nyttja befintliga anläggningar optimalt och behålla närhet till kunderna planeras all produktion att förflyttas till den större produktionsenheten i Derby. Med närheten mellan Derby och Foxfield underlättas dessutom möjligheten att omlokalisera personal från Foxfield.

Ekonomiavdelningen i Derby och Foxfield

Ekonomiavdelningen i England består av 14 personer i Derby och Flixborough. Genom en organisationsförändring förutspås det att resurserna kan nyttjas effektivare och ge ett bättre stöd till verksamheten. De föreslagna förändringarna kan medföra övertalighet.

– Detta är en effektiviseringsåtgärd i syfte att stärka verksamheten och lönsamheten, för att möjliggöra en fortsatt tillväxt. Förändringarna kommer inte att påverka vår leveranskapacitet till kunderna i samband med flytten av produktionen. Dessutom vill jag passa på att säga att de förändringar vi planerar för inte ska ses som en reflektion av enskilda individers prestation. LKAB Minerals kommer att söka möjligheter för varje enskild individ inom vår befintliga verksamhet i England. Om övertalighet blir aktuellt kommer vi i första hand söka frivilliglösningar. Alla personer som är direkt berörda har informerats, säger LKAB Minerals vd Leif Boström.

Fakta om LKAB Minerals

LKAB Minerals är en internationell industrimineralkoncern med en ledande position inom ett antal olika produktapplikationer. Vi utvecklar hållbara minerallösningar i partnerskap med våra kunder, med fokus på funktion och användbarhet i kundens processer. LKAB Minerals har kontor, fabriker och mineralbrytning i 14 länder i Europa, Asien och USA.  LKAB Minerals omsatte 1870 miljoner SEK 2014 och är ett helägt dotterbolag till LKAB som är en internationell högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en betydande leverantör av industrimineraler.
Läs mer om LKAB Minerals, www.lkabminerals.com