Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB Akademi tar nobelpristagare till Lapplands Gymnasium

Lars-Eric Aaro, vd i LKAB berättade om LKAB som innovationsföretag på ett frukostmöte med IVA. - Imponerande utveckling, sade Erik Lautmann, ordförande i IVA:s näringslivsråd.

LKAB Luleå 2011-12-01 Frukostmöte IngenjörsVetenskapsAkademien Lars-Erik Aaro och Erik Lautmann

Lars-Eric Aaro, vd i LKAB berättade om LKAB som innovationsföretag på ett frukostmöte med IVA. - Imponerande utveckling, sade Erik Lautmann, ordförande i IVA:s näringslivsråd.

Dan Shechtman, Israel, är årets nobelpristagare i kemi. Den 14 december tar LKAB emot honom i Malmberget och Kiruna.
Det avslöjade LKAB:s vd Lars-Eric Aaro vid ett frukostmöte med IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien i Luleå på torsdagen. Lars-Eric Aaro betonade det regionala samarbetet för innovationer. LKAB Akademi är en viktig del i arbetet.
- LKAB har bjudit in nobelpristagaren till gruvorterna Malmberget och Kiruna. I Malmberget får gymnasieelever från Gällivare, Malmberget, Kiruna, Jokkmokk och Pajala lyssna till en föreläsning av Dan Shechtman, säger Grete Solvang-Stoltz, ordförande i stiftelsen LKAB Akademi, som är under bildande.
- Att unga elever får möta en av världens främsta forskare är ett led i att utveckla och befästa hög kunskapsnivå vid våra gruvorter. LKAB är världens kunskapsledande producent av järnmalmsprodukter. Att vi kan ta hit årets nobelpristagare i kemi stärker gruvorterna som kunskapscentrum, säger Grete-Solvang Stoltz, som också är personaldirektör för i LKAB.
Dan Shechtman gör dessutom ett besök i Kirunagruvan. Hans arbete bygger på studier av aperiodiska mönster i kvasikristaller. LKAB:s gruvor bygger på kristallina strukturer, både i järnmalm, bergkristaller och sällsynta jordartsmetaller som binds till mineralerna.

För ytterligare frågor, kontakta Grete Solvang-Stoltz, personaldirektör, LKAB 0920-38000

Det här är LKAB Akademi:
LKAB:s styrelse beslutade i april 2011 att satsa 75 miljoner kronor i stiftelsen LKAB Akademin.
Genom LKAB Akademi ska skolan ges möjlighet att samverka med företag i regionen. Skolan ska kunna erbjuda ett lockande, unikt och varierat programutbud där engagerade och kompetenta pedagoger skapar ett lärande med moderna metoder och fokus på nöjda elever.
LKAB Akademin ska bidra genom att exempelvis anordna unika kurser och föreläsningar, finansiera studiebesök och studieresor och bidra med specialmaterial och handledning vid projektarbeten. Också grund- och förskola/barnomsorg i Malmfälten ska kunna söka bidrag hos LKAB Akademi för aktiviteter som kan bidra till att öka teknikintresset bland barn och ungdomar.
LKAB Akademi ska erbjuda stipendier till egen personal som vill vidareutbilda sig inom områden relaterade till anställningen eller LKAB i stort.
LKAB Akademi stärker samarbetet med Luleå tekniska universitet genom att finansiera unika kurser och föreläsningar för forskare, forskningsstuderande och studenter inom LKAB-relaterade ämnen.
2004 avsatte LKAB 100 miljoner kronor till stiftelsen Hjalmar Lundbohm Research Centre, HLRC, för forskning inom de LKAB-relaterade områdena smart pellets och sustainable mining. 2008 avsattes 50 miljoner kronor till LKAB Excellence Centre in Mining and Metallurgy för fem professorstjänster riktade mot LKAB:s utvecklingsbehov. LKAB:s styrelse beslutade i april att satsa ytterligare 50 miljoner kronor i HLRC för breddning av forskningens inriktning till att även omfatta samhällsomvandling och logistik.
- Ett attraktivt LKAB förutsätter attraktiva samhällen. Vi satsar på skolan för att trygga vår kompetensförsörjning på både kort och lång sikt. Bra skolor ger oss en fördel i kampen om spetskompetensen. Att bjuda in nobelpristagaren i kemi är en bra start för vårt arbete i LKAB Akademi, säger stiftelsens ordförande Grete Solvang-Stoltz.

Pressmeddelande Nobelpriset i kemi 2011