Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2014

- Efterfrågan på högkvalitativa järnmalmsprodukter, såsom pellets, ökar globalt samtidigt som det finns ett överutbud av järnmalmsfines, det skriver LKAB:s vd och koncernchef Lars-Eric Aaro.

- Utmanande marknad och stora avsättningar för samhällsomvandlingen 

- Efterfrågan på högkvalitativa järnmalmsprodukter, såsom pellets, ökar globalt samtidigt som ett överutbud av järnmalmsfines föreligger. Vår strategi att vara en leverantör av hög-kvalitativa klimatsmarta järnmalmspellets är rätt i tiden, trots att den globala marknaden för järnmalmsprodukter fortsatt är utmanande, det skriver LKAB:s vd och koncernchef Lars-Eric Aaro i en kommentar. till kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2014.

Järnmalmsmarknaden har under det tredje kvartalet präglats av fortsatt ökat utbud av nya volymer främst från Australien. Utvecklingen för spotpriset på järnmalm var under tredje kvartalet på sin lägsta nivå, 78 USD/ton, under de senaste fem åren och snittet för kvartalet slutade på 90 USD/ton. Spotpriset har sedan årsskiftet gått ner med 42 procent, fram till sista september.

För att möta prisfallet på järnmalm under de senaste två kvartalen har LKAB i mitten av september intensifierat det pågående kostnadsbesparingsprogrammet med ytterligare insatser för att på kort sikt få effekt på kostnadsutvecklingen.

LKAB:s rörelseresultat före kostnader för samhällsomvandling minskade med 63 procent och uppgick till 1 074 (2 884) Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22 (44) procent. Skillnaden mellan åren beror i huvudsak på det lägre järnmalmspriset.

Samtidigt fortsätter kostnaden för samhällsomvandlingen i Malmberget och Kiruna att påverka LKAB:s resultat. Under kvartalet uppgick avsättningen för samhällsomvandlingen till 2 238 (132) Mkr, vilket ger ett negativt rörelseresultat för kvartalet om -1 164 (2 752) Mkr. Samhällsomvandlingen kan komma att ytterligare påverka LKAB:s resultat- och balansräkning för året. Totalt har LKAB avsatt 11 776 Mkr för samhällsomvandlingen.

Juli - september

• Nettoomsättningen blev 4 943 (6 526) Mkr
• Rörelsereslutat före kostnader för samhällsomvandling blev 1 074 (2 884) Mkr
• Rörelseresultatet blev -1 164 (2 752) Mkr
• Resultatet före skatt blev -1 195 (2 815) Mkr
• Periodens resultat uppgick till -979 (2 201) Mkr
• Operativt kassaflöde uppgick till -983 (844) Mkr
• Totala leveranser av järnmalm uppgick till 6,7 (6,8) Mton

Läs hela kvartalsrapporten för tredje kvartalet