Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Kvartalsrapport för andra kvartalet 2014

Efterfrågan på LKAB:s klimatsmarta järnmalmsprodukter förväntas vara fortsatt god samtidigt som det globala järnmalmspriset nu etablerats på en lägre nivå. Lägre järnmalmspris i kombination med stora avsättningar för samhällsomvandlingen leder till lägre resultat och kassaflöde för andra halvåret jämfört med första halvåret. Därför är höjd produktivitet, ökade volymer från nya gruvor och en ansvarsfull samhällsomvandling avgörande för LKAB:s långsiktiga konkurrenskraft.

Efterfrågan på LKAB:s klimatsmarta järnmalmsprodukter förväntas vara fortsatt god samtidigt som det globala järnmalmspriset nu etablerats på en lägre nivå. Lägre järnmalmspris i kombination med stora avsättningar för samhällsomvandlingen leder till lägre resultat och kassaflöde för andra halvåret jämfört med första halvåret. Därför är höjd produktivitet, ökade volymer från nya gruvor och en ansvarsfull samhällsomvandling avgörande för LKAB:s långsiktiga konkurrenskraft.

Kvartalets rörelseresultat före samhällsomvandlingskostnader uppgick till 858 (1 498) Mkr. Avvikelsen mellan åren beror främst på lägrejärnmalmspris.

APRIL – JUNI
• NETTOOMSÄTTNINGEN BLEV 4 908 (5 460) MKR
• RÖRELSERESULTATET BLEV -417 (1 366) MKR
• RÖRELSERESULTAT FÖRE KOSTNADER FÖR
SAMHÄLLSOMVANDLING BLEV 858 (1 498) MKR
• RESULTATET FÖRE SKATT BLEV -319 (1 383) MKR
• PERIODENS RESULTAT UPPGICK TILL -247 (1 050) MKR
• OPERATIVT KASSAFLÖDE UPPGICK TILL 643 (554) MKR
• TOTALA LEVERANSER AV JÄRNMALM UPPGICK TILL 6,0 (5,8) MT

JANUARI – JUNI
• NETTOOMSÄTTNINGEN BLEV 10 867 (10 783) MKR
• RÖRELSERESULTATET BLEV 1 530 (2 893) MKR
• RÖRELSERESULTAT FÖRE KOSTNADER FÖR
SAMHÄLLSOMVANDLING BLEV 2 883 (3 050) MKR
• RESULTATET FÖRE SKATT BLEV 1 707 (2 941) MKR
• PERIODENS RESULTAT UPPGICK TILL 1 343 (2 281) MKR
• OPERATIVT KASSAFLÖDE UPPGICK TILL 2 764 (254) MKR
• TOTALA LEVERANSER AV JÄRNMALM UPPGICK TILL
12,6 (12,1) MT

Läs hela rapporten här