Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Konsten som ska förgylla Ullspiran

I samhällsomvandlingens fotspår får flertalet byggnader i Kiruna flyttas eller rivas. Först ut är kvarteret Ullspiran och Sofia Sundberg tillhör gruppen som fått i uppdrag att göra rivningsplatsen till ett nydanande område.

I samhällsomvandlingens fotspår får flertalet byggnader i Kiruna flyttas eller rivas. Först ut är kvarteret Ullspiran och Sofia Sundberg tillhör gruppen som fått i uppdrag att göra rivningsplatsen till ett nydanande område.

Bostadsområdet Ullspiran byggdes av LKAB under åren 1967-1968 och hade 148 lägenheter fördelade på fyra gårdar. Ullspiran var ett typiskt 1960-talsbygge av enklare slag men kännetecknades av trivsel i form av bilfria innergårdar och stora uteplatser på bottenvåningarna. Det är också Ullspiran som berörts först i samhällsomvandlingsprojektet då det är ett av dom bostadsområden som ligger allra närmast Kirunagruvan. Idag pågår rivningen som kommer förvandla de gamla ytorna till en grön park med öppna områden, sittytor och så klart konst.

–Tanken är att folk ska se att här har någon bott. Teglet, betongen, stenen … De bär på en historia, säger Sofia Sundberg, konstnär från Öland.

Tillsammans med konstnärerna Karl Tuikkanen och Ingo Vetter skapas en gestaltaltning av Ullsprians husgrunder i form av gabioner med fyllnadsmaterial. Det består av rester ifrån rivningen. Omkring verken kommer även sittytor målade i samma kulörer som de gamla bostadshusen installeras.

–Arbetet kommer pågå hela oktober och målet är en invigning av området i november, säger Maria-Therese Edlert, projektledare för LKAB:s räkning.

Ullsprian

Fakta gabionutställningen

Projektet involverar Riksantikvarieämbetet, Kiruna Kommun, Statens Konstråd, Arkitektur och designcentrum, Boverket och LKAB. Arbetet utförs av entreprenören Kolbäck under projektledning av LKAB och konstnärsgruppen. Uppdragsbeskrivningen för konceptet var ”historia, identitet och transformation” varav de tre konstnärerna presenterade idén om gabionerna.