Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Klartecken för samarbetsavtalet i Malmberget

Överklagan avslås av kammarrätten.

Pressmeddelande

Samarbetsavtalet mellan LKAB och Gällivare kommun får godkänt i domstol. Överklagan från en privatperson avslås av kammarrätten i Sundsvall.

– Otroligt skönt, nu slipper malmbergsborna vänta längre och vi kan fortsätta satsa på en positiv utveckling och en värdig avveckling, säger Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingar på LKAB.

Avtalet tecknades i april 2012, men överklagades innan det hunnit vinna laga kraft. Gällivare kommun och LKAB hade enats om etappindelning för avvecklingen av hela centrala Malmberget, ersättning för kommunala anläggningar, satsningar i Östra Malmberget och flytt av kulturbyggnader, med mera.

 

Kammarrätten slår på punkt efter punkt fast att avtalet var lagenligt och korrekt. Kommunen har inte sålt samhället till ett för lågt pris och kammarrätten konstaterar dessutom:

"Det finns ingen skyldighet att kompensera för framtida mineralersättning. Kommunen har så långt det är möjligt försökt få fram ett rimligt och marknadsmässigt värde som bygger på ett utlåtande från en extern sakkunnig. LKAB har utöver köpeskillingen åtagit sig att kompensera kommunen för de merkostnader som kan uppkomma."

 

– Överklagandet har gjort att arbetet till viss del gick i stå, vi har inte kunnat betala ut ersättning till kommunen eftersom avtalet aldrig vann laga kraft. När det väl har gjort det nu kan vi sätta oss och detaljplanera de kommande stegen och äntligen börja följa de riktlinjer som vi har enats om, säger Stefan Hämäläinen.

 

Nyhet från avtalets tecknande april 2012.