Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Ett steg framåt för LKAB:s gruva i Mertainen

Pressmeddelande Samlad dom ger klartecken för gruvbrytning.

– Dagens besked är glädjande och ett steg framåt i vår tillväxt, men en deldom saknas ännu för start, säger Per-Erik Lindvall, direktör för teknik- och affärsutveckling på LKAB.


Den andra av två deldomar som gäller Mertainengruvan lämnades av mark- och miljödomstolen tisdag 10 december. Domstolen ger LKAB rätt att bryta och bearbeta upp till 15 miljoner ton järnmalm per år.

 

– Mertainen är den största av våra tre nya gruvor. Det här är nyckeln för att vi ska kunna öka vår produktion och svara på våra kunders önskan om mer järnmalm, säger Per-Erik Lindvall.

 

Den första deldomen kom redan den 3 juli 2013. Domen som behandlade tillåtlighet och förberedande arbeten överklagades och är ännu inte avgjord i Mark- och miljööverdomstolen. Så länge den prövningen pågår kan inte arbetet med den nya gruvan starta.  

 

– Att den fortfarande är under prövning skapar osäkerhet. Om får vi ett snabbt besked av Mark- och miljööverdomstolen kan vi börja anställa nya medarbetare redan under våren, säger Per-Erik Lindvall.

 

Fakta:
LKAB bedriver ett omfattande tillväxtprogram för att öppna tre nya gruvor i Svappavaarafältet sydost om Kiruna. Projektet är Europas största järnmalmsprojekt som kommer att öka LKAB:s årliga produktion med 35 procent till 37 miljoner ton järnmalmsprodukter. Den totala investeringen motsvarar 10 miljarder kronor och kommer att ge ungefär 700 nya arbetstillfällen. LKAB Berg & Betong ansvarar för driften av de nya gruvorna.
 

 

 

Kontaktpersoner:

Per-Erik Lindvall, direktör för teknik- och affärsutveckling,
+46 70 373 8163

Frank Hojem, kommunikationsdirektör på LKAB,
+46 70 690 24 33