Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Klartecken för LKAB att tömma dagbrott i Svappavaara

Pressmeddelande: Länsstyrelsen i Norrbotten ger LKAB tillstånd enligt miljöbalken att tömma Leveäniemi dagbrott i Svappavaara.

Länsstyrelsen i Norrbotten ger LKAB tillstånd enligt miljöbalken att tömma Leveäniemi dagbrott i Svappavaara. Gruvbrytning i Leveäniemi är en del av LKAB:s planer för en produktionskapacitet på 37 miljoner ton järnmalmsprodukter år 2015.  Därmed har LKAB fått ett positivt och ett negativt miljöbeslut på en och samma dag. 

De tre planerade gruvorna i det nya Svappavaarafältet är Leveäniemi, Mertainen och Gruvberget. Gruvberget öppnade 2010, men efter ett besked från Högsta domstolen idag 7 juni måste verksamheten där stoppas i väntan på ny miljöprövning.

- Beskedet om Leveäniemi är särskilt välkommet mot bakgrund av att brytningen i Gruvberget nu måste stoppas. Beslutet om tömning av Leveäniemi är en viktig pusselbit för att genomföra LKAB:s strategiska plan, säger Per-Erik Lindvall, LKAB:s direktör för teknik och affärsutveckling.

En viktig förutsättning för planerad brytning är att dagbrottet töms på 30 miljoner kubikmeter vatten. Pumpningen sker i ett separat fysiskt system och är en temporär åtgärd under cirka två års tid. Pumpningsprocessen är utformad så att ingen miljöpåverkan sker under tömningen. Styrningen av pumphastighet och vattenflöde anpassas också så att kopparhalten i det mottagande vattendraget Liukattijokki aldrig överstiger 4 mikrogram per liter vatten.

- Vår satsning i Svappavaara är långsiktig och jag känner att på det här sättet tar vi ansvar för både miljö, lokalboende och övriga näringar, säger Monica Quinteiro, avdelningschef för kvalitet och miljö i LKAB.

Målet är att de tre planerade dagbrotten i Svappavaara ska öka LKAB:s produktion med 35 procent till 37 miljoner ton järnmalmsprodukter årligen och skapa runt 500 nya arbetstillfällen.

För mer information, kontakta:
Monica Quinteiro, avdelningschef kvalitet och miljö, 070-342 1220
Per-Erik Lindvall, direktör teknik och affärsutveckling, 070-373 8163
Anders Lundkvist, sektionschef miljö, 070-619 2125