Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Klart för brytning i Mertainen

– Gruvan i Mertainen är en oerhört viktig byggsten för att ytterligare stärka LKAB:s konkurrenskraft, säger Lars-Eric Aaro LKAB:s koncernchef och vd.

Nu är det klart att börja gruvbrytningen i Mertainen. Havs- och vattenmyndigheten har dragit tillbaka sitt överklagande till Högsta domstolen.

– Gruvan i Mertainen är en oerhört viktig byggsten för att ytterligare stärka LKAB:s konkurrenskraft. Det här är ett mångmiljardprojekt som är mycket betydelsefullt för vårt tillväxtprogram men också för hela regionen, säger Lars-Eric Aaro, LKAB:s koncernchef och vd.

Att brytningstillståndet från Mark- och miljööverdomstolen nu vinner laga kraft har stor betydelse för LKAB och den framtida gruvbrytningen. Förberedelsearbetet kan komma igång redan i sommar.

– Det känns oerhört glädjande att frågan har tagit en ny vändning och att vi nu kan påbörja bolagets utbyggnadsplaner. Beskedet innebär att vi också kan dra igång processen att rekrytera till alla nya jobb som skapas, säger Per-Erik Lindvall, LKAB:s direktör för teknik- och affärsutveckling.

Den planerade nya gruvan i Mertainen gör det möjligt att fortsätta växa och att öka produktionen med 35 procent. Investeringarna i de tre dagbrottsgruvorna omfattar cirka 10 miljarder kronor. I hela projektet skapas 500-700 nya direkta arbetstillfällen i Svappavaarafältet, som är Europas största järnmalmsprojekt.