Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Kirunagruvan åter öppnad efter fordonsbrand

Under onsdagen började en lastbil brinna under jord i Kirunagruvan. Räddningstjänst larmades och all personal under jord evakuerades till säkra platser. Efter cirka tre timmar var branden släckt och alla utrymmen i gruvan besiktigades innan personal successivt fick lämna de säkra platserna. Strax för kl 16:30 öppnades gruvan.

Under onsdagen började en lastbil brinna under jord i Kirunagruvan. Räddningstjänst larmades och all personal under jord evakuerades till säkra platser. Efter cirka tre timmar var branden släckt och alla utrymmen i gruvan besiktigades innan personal successivt fick lämna de säkra platserna. Strax för kl 16:30 öppnades gruvan. LKAB har hittills inte fått någon information om skadade men fyra personer har uppmanats att uppsöka akutsjukvård för kontroll. Enligt rutin ska alla som kan ha inandats brandrök eller upplever eventuella symptom uppsöka sjukvård.

Kl 16:25

Gruvan är åter öppen.

---

Kl. 15:20:
Besiktning av alla utrymmen i Kirunagruvan har genomförts. All personal som befunnit sig under jord på säkra platser börjar nu successivt lämna gruvan.
Produktionen återupptas när berörda områden är ventilerade. Utredning av brandorsak enligt gängse rutin kommer att genomföras.

---

Kl 13:49
Enligt räddningstjänsten är branden nu släckt men det är fortfarande viss rökutveckling i gruvan. All personal under jord uppmanas att stanna kvar på återsamlingsplatser tills området har besiktigats. Enligt våra system har vi 243 personer under jord på säkra platser. LKAB har inte fått någon information om skadade men 4 personer hittills har uppmanats att uppsöka sjukvård för kontroll. Enligt rutin ska alla som kan ha inandats brandrök eller upplever eventuella symptom uppsöka sjukvård.

-----

Kl 13:12
De medarbetare som kan ha inandats brandrök och upplever symptom uppmanas enligt rutin att uppsöka akutsjukvården.
-----

Kl 12:40
En turistgrupp med 45 personer som befann sig i besöksgruvan i Kiruna fick avvakta uppfärd tills vägen upp ur gruvan var säkrad. Gruppen är nu transporterad till turistbyrån i Kiruna.
-----

Kl 10:20
LKAB har konstaterat en utvecklad brand på nivå 1079 i Kirunagruvan. Räddningstjänst är på väg. Vi evakuerar enligt rutin vid brand.