Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Kirunabornas synpunkter viktiga i Gruvstadspark 2

LKAB har ansökt om att förändra detaljplanen för hela Gruvstadspark 2 till industriområde. Nu har Kiruna kommun påbörjat ett planprogram där allmänheten kan lämna synpunkter.

LKAB har ansökt om att förändra detaljplanen för hela Gruvstadspark 2 till industriområde. Nu har Kiruna kommun påbörjat ett planprogram där allmänheten kan lämna synpunkter.

För att LKAB ska få tillstånd att på­verka marken med gruvbrytning måste kommunen ändra detaljpla­nerna i delar av centrala Kiruna till industriområde. Detaljplanerna anpassas så att stadsområdena kan användas som Gruvstadspark. Det gör det möjligt att bo kvar och an­vända området ett tag efter att de­taljplanerna har vunnit laga kraft. För att underlätta detaljplanearbe­tet har kommunen valt att påbörja ett planprogram där detaljplanernas utgångspunkter och mål framgår.

Planprogrammet innebär en möj­lighet för kommunen att på ett ti­digt stadium lyfta frågor om olika lösningar för olika stadsområden till diskussion – och därmed bjuda in allmänheten i dialogen. Det kan till exempel handla om hållbar av­veckling av befintlig stadsmiljö.

– I en så här omfattande process är det avgörande med effektiva planprocesser. Planprogrammet är därför ett positivt initiativ då det är viktigt att samla in synpunkter i ett tidigt skede. Kirunaborna ska känna att de haft möjlighet att bidra till stadsplaneringen i framtidens Ki­runa, säger Nina Eliasson, strategisk planerare vid LKAB:s samhällsom­vandlingsenhet.

I detaljplaneprocessen vägs syn­punkter från flera intressenter in, till exempel Länsstyrelsen, Lantmä­teriet, intresseorganisationer och privatpersoner.

Läs mer om Gruvstadsparker här.