Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
LKAB har ett tydligt miljömål att minska mängden damm och nedfallande stoft med 10 procent från 2006 till 2012. Arbetet hittills har delvis gett resultat.

LKAB har ett tydligt miljömål att minska mängden damm och nedfallande stoft med 10 procent från 2006 till 2012. Arbetet hittills har delvis gett resultat.
– Värdena på stoftutsläpp från verken i Kiruna har i år legat lägre än de senaste tre åren, säger Malin Björnström, ingenjör på miljöavdelningen.

I takt med att LKAB har startat upp nya verksamheter och flera stora anläggningsprojekt, har damm och nedfallande stoft ökat i gruvsamhällena. LKAB har därför förtätat mätområdena i syfte att få bättre kontroll på var det dammar mest. De värden som mäts är i första hand nedfallande stoft i samhället och punktkällor ute i verken.
– Dammet från LKAB:s verksamhet är främst större partiklar som smutsar ner. I de undersökningar som är gjorda finns inget som pekar på hälsofarliga effekter, säger Malin Björnström.
Redan i slutet på 80-talet började LKAB placera ut så kallade NILU-burkar för att mäta värdet av nedfallande stoft i samhället. På LKAB:s eget laboratorium har burkarna sedan analyserats en gång i månaden. Burkarna visar allt damm från såväl trafik som byggarbeten och gruva.

Lägre värden

Idag finns 16 NILU-burkar placerade bara i Kiruna och tanken är att öka till strax över 20 stycken.
– Vi har även placerat ut en luftkvalitetsmätare som mäter stoftet i luften på timbasis. På så sätt får vi fram ett kontinuerligt värde, säger Malin Björnström.
Mätaren visar även halten partiklar som är så små att människor kan andas in dem.
– De värden vi får fram visar inte några höga halter, vilket är bra, säger Malin Björnström.
Punktkällorna ute i verken har visat en minskning av totalutsläpp av stoft.
– Värdena i år har legat lägre än de senaste tre åren, säger Malin Björnström.
 Samtidigt har LKAB avslutat många stora anläggningsprojekt, vilket bidrar till en minskad damning.

Förbättringar

Det pågår hela tiden arbete för att försöka lösa problemen med damm och stoftspridning på LKAB:s verksamhetsorter.  
– I Kiruna ser vi just nu över möjligheterna att flytta delar av verksamheterna bakom Kiirunavaara, bland annat Unio-området där vi har upplag och krossningsverksamhet, säger Malin Björnström. 
Tanken är att försöka skapa vindskydd som hindrar vindarna från att dra med sig dammet in mot samhället.
– Det är inte lätt med damningsproblemen, men vi ska bli bättre och vi har grupperingar som arbetar med att ta fram åtgärdsförslag, säger Malin Björnström.

Malin Björnström
Malin Björnström, ingenjör på miljöavdelningen, framför luftkvalitetsmätaren som mäter stoftet i luften.

Malin Björnström
Malin Björnström

TEXT: Johanna Fogman 
FOTO: Rúnar Guðmundsson