Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Nu är den 31:a kampanjen i experimentmasugnen igång. Den här gången körs kampanjen helt och hållet i LKAB:s regi.

Just nu pågår den 31:a kampanjen i LKAB:s experimentmasugn.

Kampanj i egen regi

Nu är den 31:a kampanjen i experimentmasugnen igång. Den här gången körs kampanjen helt och hållet i LKAB:s regi.
– Jämfört med tidigare kampanjer har nu LKAB ansvar för samordning, yttre miljö samt att vi är verksamhetsutövare, säger Nicklas Eklund, sektionschef för exmperimentanläggningar på LKAB i Luleå.

Den här gången består kampanjen i huvudsak av marknadsrelaterade försök. Det handlar bland annat om att undersöka möjligheten att ta tillvara på pelletschips, restprodukten av sönderfallna pellets, i masugnen.
– Kampanjen består av två delförsök där syftet är att undersöka hur man kan styra masugnen med hjälp av pelletschips samt undersöka lansdesign för injektion av kol, säger Nicklas Eklund, sektionschef för experimentanläggningar på LKAB i Luleå.
Kampanjportföljen består även av EU-projektet IMPCO där fokus ligger på att undersöka alternativa injektionsmetoder i masugnen. Försöken bidrar till värdefull data för de europeiska stålproducenternas masugnsutveckling.

Unik anläggning

Experimentmasugnen är en unik anläggning och den enda i sitt slag. Den utgör länken mellan kunden och pelletsverket och skapar ett mervärde och en förståelse om kundens process. Här pågår produktutveckling genom fullskaliga tester.
– Experimentmasugnen är ett kraftfullt verktyg i LKAB:s verktygslåda som gör att vi kan förstå kundernas processer, säger Nicklas Eklund.
Experimentmasugnen utgör även en viktig stomme i produktutvecklingen av de nya malmerna från Svappavaarafältet.
– När undersökningarna av malmerna och pellets gjorts kommer vi in i processen. Då kan vi återkoppla hur masugnen går, fortsätter Nicklas.
Sedan starten år 1997 har flera kampanjer genomförts men den 31:a kampanjen är historisk. Det är första gången som en kampanj helt och hållet genomförs i LKAB:s regi.
– Vi kör 24 timmar om dygnet fram till och med den 24 oktober. Omkring 40 personer arbetar med kampanjen, säger Nicklas Eklund.