Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Kallelse till årsstämma i Luossavaara - Kiirunavaara Aktiebolag 2016 - UPPDATERAD 2016-03-31

Härmed kallas till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, 556001-5835 (LKAB).

Härmed kallas till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, 556001-5835 (LKAB).

Tid: torsdagen den 28 april 2016, kl. 15:00
Plats: Vetenskapens hus, Storgatan 53, Luleå

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till:
LKAB, Att. Eva Forsberg, Box 952, 971 28 Luleå,
tel: 0920-381 01, e-mail: eva.forsberg@lkab.com, och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

Läs kallelsen här

Komplettering till kallelsen 2016-03-31: näringsdepartementets nomineringsförslag till LKAB:s styrelse