Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Inspirerade lärare ger inspirerade elever

Hon har kallats Gruppterapins Michael Jordan. Zipora Shechtman, professor emeritus i psykologi, inspirerade lärare i Malmfälten att förändra inrotade mönster.

LKAB:s personaldirektör och ordförande för LKAB Akademi Grete Solvang Stoltz med Zipora Schechtman, professor emeritus i psykologi.

Hon har kallats Gruppterapins Michael Jordan. Zipora Shechtman, professor emeritus i psykologi, inspirerade Malmfältslärarna att förändra inrotade mönster.

- Vi måste förstå att en elev kommer till skolan med huvudet men också med hjärtat, säger professorn. 

Under tisdagen 5 november höll Zipora Shechtman en dagslång workshop för lärare på Hjalmar Lundbohmsskolan. Utgångspunkten för dagen var personalizing education, eller personifierat lärande på svenska. 

- Zipora och Dan Shechtman är toppkrafter inom den akademiska världen. Eftersom vi vill öka intresset för naturvetenskap och teknik hos barn och ungdomar är det särskilt betydelsefullt, säger Grete Solvang Stoltz, personaldirektör och ordförande för LKAB Akademi.

Som ett steg i riktning mot Sveriges bästa skola satsar LKAB Akademi på föreläsningar och fortbildning av lärare och elever. Därför är sammarbetet med makarna Shechtman särskilt glädjande.

Revolutionerande undervisning

Workshopen var primärt uppbyggd kring den sociala relationen mellan elever och mellan lärare och elever i klassrummet.

- Det är svårt att hålla en workshop under en dag men jag kan ge deltagarna verktyg att arbeta vidare med, säger Zipora Shechtman.

Mycket av den problematik som präglar de västerländska skolorna menar Zipora bottnar i barnens förändrade roll i samhället. Eftersom barnen och ungdomarnas roll har förändrats är det självklart att undervisningen måste förändras. Det startar med ett personifierat lärande.

- Barnen får bättre självförtroende, självkänsla och tycker om att gå till skolan. Resultatet av det är bättrade betyg, konstaterar Zipora. 

När klassrumet är i harmoni blir läraren säkrare i sin roll men även känslomässigt engagerad i eleverna.

 - Därför är det viktigt att lära eleverna och lärarna hur man interagerar med varandra och hur man fungerar i en grupp.

Genom betoning på personifierat lärande har forskning visat att flertalet av de barn som befunnit sig i riskzonen där man inte klarat av skolan lyckats. 

- Det har varit väldigt relevant, säger Johanna Nordin, lärare på Malmfältens Folkhögskola.