Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Högsta förvaltningsdomstolen ger inte prövningstillstånd för samarbetsavtalet mellan LKAB och Gällivare kommun. Tidigare beslut gäller och betyder att avtalet vinner laga kraft.

Högsta förvaltningsdomstolen ger inte prövningstillstånd för samarbetsavtalet mellan LKAB och Gällivare kommun. Kammarrättens tidigare avgörande innebär att avtalet vinner laga kraft.

– Det här är mycket glädjande för oss. Att samarbetsavtalet vunnit laga kraft betyder att vi kan betala ut 430 miljoner kronor till Gällivare kommun. Nu ska vi gå igenom avtalet och se över vilka åtgärder som behöver göras, säger Stefan Hämäläinen, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingen.

Beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen, som meddelades den 5 maj, innebär att alla villkor för avtalets giltighet är uppfyllda. Förvaltningsrätten och kammarrätten har tidigare beslutat att samarbetsavtalet mellan Gällivare kommun och LKAB ska vara gällande. Nu står detta fast genom Högsta förvaltningsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd till Rupert Stenström som överklagat avtalet.

Avtalet går ut på att västra Malmberget ska avvecklas i tre olika etapper under de kommande åren fram till 2032.  Östra Malmberget ska vara kvar som bostadsområde och kommer att utvecklas till ett attraktivt område. LKAB har förbundit sig att betala de kostnader som uppstår i samband med samhällsomvandlingen.