Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Inga tjänstemän sägs upp i LKAB:s moderbolag

Turordningsförhandlingarna är avslutade och inga tjänstemän sägs upp i moderbolaget. – Det är väldigt glädjande att vi bedömer klara personalneddragningen utan uppsägningar på grund av arbetsbrist i moderbolaget. Det har varit viktigt för oss att lösa situationen på det sätt som varit bäst för LKAB och med respekt för den enskilda individen, säger Grete Solvang Stoltz, personaldirektör på LKAB.

Turordningsförhandlingarna är avslutade och inga tjänstemän sägs upp i moderbolaget.
– Det är väldigt glädjande att vi bedömer klara personalneddragningen utan uppsägningar på grund av arbetsbrist i moderbolaget. Det har varit viktigt för oss att lösa situationen på det sätt som varit bäst för LKAB och med respekt för den enskilda individen, säger Grete Solvang Stoltz, personaldirektör på LKAB.

Som en del av LKAB:s kostnadsbesparingar föreslog ledningen i februari 2015 att LKAB ska minska sin personal med 400 tjänster till slutet av första kvartalet 2016. Ungefär lika många tjänstemän som arbetare berörs av neddragningen. 

Den turordningsförhandling för tjänstemän som har pågått mellan företaget och PTK under hösten avslutades fredagen den 6 november. Pensionserbjudanden, ej tillsatta vakanser, befattningsmatchningar och externt anställningsstopp har medfört att inga tjänstemän i moderbolaget behöver sägas upp för att klara personalneddragningen.

De trettiotal tjänstemän som tackat ja till pensionserbjudandet kommer att gå i pension från december 2015 till mars 2016.

Ett fåtal befattningsmatchningar kvarstår som beräknas vara klara den 20 november. Matchningen innebär att en medarbetare som blivit övertalig i LKAB:s nya organisation erbjuds en likvärdig befattning där så är möjligt på annat ställe i organisationen. 
– Vi har noterat en viss ökning av personer som frivilligt lämnat bolaget under året, vilket är beklagligt men förståeligt. Det har samtidigt inneburit att fler tjänster som ryms inom förhandlad organisation har kunnat användas vid befattningsmatchningar av övertaliga, säger Åse Juhlin, avdelningschef på Human Resources och projektledare för bemanningsprojektet.

Även om inga uppsägningar blir aktuella i nuläget så fortsätter arbetet med personalneddragningen för att uppnå målet på en minskning med 400 personer. Den bedömning som görs är att neddragningen bland de metallanställda kan lösas med att visstidsanställningar avslutas. Detta arbete har pågått parallellt med turordningsförhandlingarna men går nu in i ett mer intensivt skede.