Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Informationsmöte i Tuolluvaara

Den 9 januari höll LKAB ett välbesökt informationsmöte om de aktuella provborrningarna i Tuolluvaara.

Den 9 januari höll LKAB ett välbesökt informationsmöte om de aktuella provborrningarna i Tuolluvaara. Matsalen i skolan fylldes snabbt. Åhörarna fick en ordentlig genomgång om hur prospektering går till, varför det är viktigt för LKAB att prospektera samt vilka tillstånd som behövs.

Sedan 2008 har LKAB:s prospekteringsavdelning jobbat med att gå igenom gamla undersökningar av området i Tuolluvaara. Slutsatserna man har dragit är att det som finns i marken är så pass intressant att det motiverar provborrning för att få mer kunskap. Detta betyder inte med automatik att det blir en gruva i området. LKAB är ännu i utredningsskedet.

Anledning till att LKAB väljer att undersöka Tuollovaaramalmerna  och andra fyndigheter, vilka legat i träda en längre tid, beror på världsmarknadens och framförallt Kinas ökade användning av stål. Idag lönar det sig att bryt malm med lägre järnhalt än vad det gjorde tidigare. För att LKAB ska kunna fortsätta att vara en betydde leverantör till våra kunder måste vi säkerställa att vi kan leverera den mängd som kunden vill köpa.

Vad gäller Tullovaara är det Tuolluvaara östra som är den mest intressanta mineraliseringen, därefter Tullovaara västra och Tuollujärvi.

För att ta reda på om den mineralisering vi har kan vara brytvärd genomför vi nu provborrningar. Detta innebär att det borras hål ner i marken så att vi får upp borrkärnor som sen analyseras och visar vad vi har för kvalitet på provet, förklarar Celine Debras, geolog på LKAB.

– Borrningar sker bara vintertid eftersom LKAB vill lämna så liten påverkan på miljön som möjligt, förtydligar Anders Edlert.

Visar sig årets borrningar vara intressanta, vilket vi vet tidigast till sommaren, kommer ytterligare borrningar att ske även vintern 2014. Därefter kan det bli aktuellt med provbrytning, vilket sker i väldigt liten skala. Först när resultaten av en sådan provbrytning kommer kan det avgöras om LKAB ska öppna en gruva i Tuolluvaara eller inte. Dit är det minst fem år.

Per Olof Fjällborg hymlar inte med att om en brytning skulle bli aktuell så kommer det att påverka Tuolluvaara samhälle, men påpekar också att samhällets betydelse kommer att ställas mot LKAB:s intressen när så blir dags.

– Tyvärr så kan vi i dagsläget inte vara mer specifika än så men lovar att vi ska ha en öppen dialog om våra resultat, för att om möjligt minska er oro, avslutar Per-Olov Fjällborg.