Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Information till leverantörer kvalitetssäkras

Tydlighet från LKAB:s sida är en förutsättning för leverantörer att göra ett bra jobb. Nu kraftsamlar företaget internt för att bli bättre på att kommunicera ut regler, rutiner och krav.

Tydlighet från LKAB:s sida är en förutsättning för leverantörer att göra ett bra jobb. Nu kraftsamlar företaget internt för att bli bättre på att kommunicera ut regler, rutiner och krav.
– Vi har upptäckt att leverantörer får olika direktiv beroende på var arbetet utförs, säger ordförande för leverantörsgruppen Henrik Magnusson.

Ett tvärfunktionellt samarbete har inletts och en Leverantörsgrupp har bildats. Syftet med arbetet är att kvalitetssäkra informationen. Ett steg är att ta fram Leverantörshandboken som riktar sig till arbetsledande personal hos leverantörerna. Nu efterlyser arbetsgruppen leverantörer som med sina erfarenheter kan bidra till ett bättre slutresultat. 
– Får du som leverantör information som är otydlig eller om du har idéer om hur något område kan förtydligas får du gärna kontakta oss, säger Henrik Magnusson.
Leverantörsgruppen arbetar med frågor av allmän karaktär, hur regler, krav eller rutiner ska utformas och anpassas. Samma regler som finns inom LKAB, gäller också externa företag som utför arbete åt LKAB. Löpande frågor om exempelvis det dagliga arbetet, utförande av arbete och specifika regler ska även fortsättningsvis i första hand hanteras mellan arbetsledning hos leverantören och utsedd kontaktperson inom LKAB.
– Reglerna sätter lägsta nivån och ska inte hindra utvecklingen. Vi ska jobba med ständiga förbättringar vilket betyder att om en leverantör hittar ett säkrare sätt att utföra uppdraget på än rekommendationerna ska det självklart kunna göras på det sättet, säger han.
– Det är ett omfattande arbete och vi ser att vinsten är att vi får en tydlig och samlad kravbild, säger Henrik Magnusson.