Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Henrikki har kunskap om framtidens järnmalm

Som gruvgeolog skapar Henrikki Rutanen förutsättningar för framtidens järnmalmsbrytning. – Min uppgift är att ta reda på var malmen finns och ta reda på variationer i malmkvaliteten.

Som gruvgeolog skapar Henrikki Rutanen förutsättningar för framtidens järnmalmsbrytning. Med hjälp av diamantborrkärnor, kemisk analys, ett digitalt designprogram samt beräkningsprogram tar han och de andra gruvgeologerna fram beräkningar på hur mycket brytbar malm som finns i Kirunagruvan.

1. Hur hamnade du på LKAB?

– Jag var tidigare forskare på Åbo Akademi i Finland. När jag var klar med min avhandling ville jag söka ett jobb utanför universitetet. Jag fick ett tips om LKAB och skickade in en intresseanmälan. Efter några timmar fick jag ett samtal och frågan om när jag kunde komma på arbetsintervju. Jag började i september 2010.

2. Vad gör en gruvgeolog?

– Min uppgift är att ta reda på var malmen finns och ta reda på variationer i malmkvaliteten. Utifrån malmprognoserna gör layout- och rasborrplanerarna en planering för framtida gruvdrift. Vi undersöker också hur bra eller dåligt berget är runt malmkroppen. Vi vill inte bygga infrastruktur i dåligt berg och riskera säkerheten för de som arbetar under jord.

3. Hur går arbetet till?

– För att få information om hur malmkroppen ser ut planerar vi diamantborrning. Horisontella och nedåtlutande borrningar ger information i förväg om var malmen finns, hur tjock den är och malmkvaliteten. När borrningen är klar undersöker vi borrkärnorna som består av långa stavar av berg. Vi gör en bedömning av bergarter och malmkvalitet och tittar på hur trasigt berget är eller om det finns till exempel lera i det. Just nu håller vi mest på med borrkärnor från nivåerna 1 165 och 1 252. Malmdelarna av kärnorna skickas på kemisk analys för att fastställa mängden järn och fosfor. Utifrån diamantborrningens resultat gör vi en tredimensionell modell av malmen i ett datoriserat ritprogram. 

4. Varför är geologer viktiga för LKAB:s framtida produktion?

– Det är grunden för allt. Om vi inte vet var malmen går kan vi stänga gruvan. Geologer tar fram underlag för var det lönar sig att fortsätta driva gruvan. Vi vill också veta om bergkvaliteten är bra eller inte, är det till exempel lera i den? Vet vi inte sådant kan man få berget i nacken och det vill vi inte. Geologin är grunden för en pålitlig långtidsplanering.

5. Vad betyder LKAB:s värderingar engagemang, nytänkande och ansvar för dig?

– Vi behöver hela tiden vara nytänkande. Om det går att göra arbetet smidigare och lättare blir vi effektivare. Ansvar är att bry sig om sina arbetskompisar och hjälpa varandra. Engagemang handlar bland annat om att tänka på företagets bästa. Engagemang, nytänkande och ansvar, de hör mycket ihop.