Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Hårda säkerhetskrav gör jobbet säkrare

Hårda säkerhetskrav

LKAB:s säkerhetsarbete ger resultat. Antalet olyckor med sjukfrånvaro minskar – inte minst bland entreprenörerna, som är mindre olycksdrabbade än LKAB:s personal.


– LKAB:s säkerhetskrav är bra och tydliga, säger Lennart Häggroth, vd på LTH Traktor AB.

 

Arbetsmiljöverkets statistik är glasklar. Olyckorna inom LKAB minskade med en tredjedel 2011 jämfört med 2010 – och minskningen är långsiktig.

– Att det gör det när vi slår rekord i investeringar och leveranser är fantastiskt roligt. Vi lägger ner oerhörd möda, kraft och pengar på arbetsmiljö och säkerhet, säger Tage Lundin, inköpschef på LKAB.

Samtidigt slår han hål på myten om att entreprenörer är mer utsatta för olyckor än LKAB:s personal.

– LKAB har ungefär 4 200 anställda inklusive personal utomlands. Cirka 3 500 årsarbeten utförs i Sverige, medan entreprenörerna står för 3 000 årsarbeten, eller 46 procent av det totala antalet årsarbetstimmar. Enligt statistiken har 24 entreprenörer råkat ut för olyckor som resulterat i sjukfrånvaro åren 2009-2011. För LKAB, inklusive dotterbolag, är siffran 67.

 Obligatorisk utbildning

Men på LKAB är ingen olycka accepterad. Visionen är noll olyckor, enligt Tage Lundin. Det innebär bland annat att alla som arbetar på LKAB:s industriområden ska ha gått en säkerhetsutbildning, ha nödvändig utbildning för jobbet och ha personlig skyddsutrustning.

– För LKAB är säkerheten lika viktig för alla som arbetar i våra områden, och vi tar självklart även ett stort ansvar för att externa arbetstagare inte skadar sig. Bland annat kräver vi att externa företag bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, rapporterar avvikelser och har rätt utbildning och utrustning – och allt följs upp, säger Tage Lundin.

LTH har ungefär 200 personer inne på LKAB:s område. De är allt från lastmaskins- och lastbilsförare, bergförstärkare och skuthanterare, till förare av dumpers och grävare. Alla jobb med olika riskmoment. Det är skälet till att vd:n Lennart Häggroth är övertygad om att hårda säkerhetskrav är bra för alla entreprenörer.

– Det är klart att hårda säkerhetskrav gör jobbet säkrare för vår personal. Och vi vill naturligtvis undvika olycksfall, precis som LKAB. Säkerhet och kvalitet är viktiga faktorer för oss, säger han.

 Ständiga förbättringar

Bra och tydliga. Så beskriver Lennart Häggroth kraven på säkerhet och arbetsmiljö som ställs på entreprenörsföretagen. Och den åsikten är han inte ensam om. I en enkätundersökning som gjorts bland entreprenörerna svarar en övervägande majoritet av företagen just det – att LKAB är tydliga med sina krav. Men det finns ingenting som inte kan bli bättre.

– Vi arbetar mot ständiga förbättringar i samarbete med LKAB och vi ser gärna att avvikelser och förbättringsförslag återkopplas snabbare. Idag får vi in många konstruktiva förslag som berör arbetsmiljöfrågor från våra förare och återkopplingen är viktig för att skapa incitament och delaktighet bland våra anställda, säger Lennart Häggroth.