Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Hållbara inköp är kostnadseffektiva inköp

Möt Roger Hansson, sektionschef vid inköpsavdelning på LKAB, som berättar om hållbara inköp.

För LKAB handlar hållbarhet om vår gemensamma framtid, därför är hållbarhet en integrerad del i affärsstrategin. Det handlar om miljö, människa och ekonomi. Med andra ord- hållbarhet.
– Det finns stora vinster i att arbeta med hållbarhet, säger Roger Hansson, sektionschef vid inköpsavdelningen på LKAB.

Vad innebär begreppet hållbara inköp?
– Som jag ser det så består hållbarhet av tre delar. Miljö, människa och ekonomi. En vanlig missuppfattning är att hållbarhet kostar men så är inte alltid fallet. Hållbarhet bidrar till sänkta kostnader och ett tydligt exempel är lastbilstransporterna till LKAB. Tidigare ankom 15 halvfulla lastbilar till terminalerna i Kiruna och Malmberget dagligen. Vi såg en stor vinst i att samla upp frakten och förändrade villkoren samtidigt som vi skapade en uppsamlingsplats i Gävle. Det innebär reducerade fraktkostnader med omkring 30 procent men också reducerade koldioxidutsläpp med omkring 20 procent.

Varför arbetar LKAB med hållbara inköp?
– Det är en förutsättning för att vi som företag ska kunna leva upp till kraven som vår ägare ställer på oss. Det handlar också om att leva upp till kraven som omvärlden ställer på oss, vi måste alla ta ett ansvar.  Att implementera hållbarhet i allt vi gör bidrar till att stärka LKAB:s varumärke, en högre lönsamhet och sänkta kostnader.

Vilka krav måste LKAB:s leverantörer uppfylla?
– Samtliga leverantörer måste godkänna LKAB:s baskrav, en uppförandekod för leverantörer som trädde i kraft den 1 januari 2015. Vi har omkring 3 600 leverantörer och samtliga måste godkänna baskraven. Genom att avsätta interna resurser har vi möjlighet att arbeta ännu mer med hållbara inköp. Vi utför leverantörsbesök hos några utvalda med syfte att utveckla leverantören, identifiera risker och tillsammans hitta bättre och mer hållbara lösningar. Syftet är inte att hitta fel. Genom besöken kan vi hjälpa våra leverantörer att hitta aktiviteter som gör skillnad.

Hur kan LKAB bli bättre på att arbeta med hållbara inköp?
– Vi har hittat ett bra arbetssätt men vi kan nå ännu längre. Vi har mycket att lära av andra industrier, exempelvis IKEA, och kontinuerligt höja vår egen kompetens.

Namn: Roger Hansson
Familj: Fru och tre barn
Yrke: Sektionschef vid inköpsavdelningen på LKAB
Aktuell: leder LKAB:s arbete med hållbara inköp som riktar sig mot LKAB:s leverantörer.
Intressen: Vistas gärna i stugan, så ofta som möjligt, sommar som vinter. Resa och upptäcka nya platser tillsammans med familjen.