Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

HD:s nej stänger LKAB:s nya gruva

Högsta domstolen har nekat prövningstillstånd för LKAB:s överklagan av miljödomen för dagbrottsgruvan Gruvberget i Svappavaara i Norrbotten.

Högsta domstolen har nekat prövningstillstånd för LKAB:s överklagan av miljödomen för dagbrottsgruvan Gruvberget i Svappavaara i Norrbotten. Domen kräver ett gemensamt miljötillstånd för LKAB:s gruvbrytning och förädlingsverksamhet på orten. Därmed förlängs miljöprövningsprocessen och verksamheten vid den nyöppnade gruvan stoppas. 100 arbetstillfällen försvinner.

- Facket, personal och underentreprenörer har meddelats och vi kommer omedelbart att vidta nödvändiga åtgärder, säger LKAB:s vd och koncernchef Lars-Eric Aaro.
HD:s beslut innebär inte att miljövillkoren underkänns, bara att prövningen av verksamheten vid den nya gruvan ska ske i form av ett gemensamt miljötillstånd för både gruvverksamheten och den sedan länge pågående malmförädlingen i Svappavaara, trots att den senare verksamheten redan har ett gällande tillstånd.

-  Vi överklagade Miljööverdomstolens beslut därför att detta är oroande inför framtiden. Vi välkomnar en samlad bedömning av  miljöpåverkan i sak, men att behöva miljöpröva befintliga verksamheter om och om igen ökar krånglet och minskar förutsägbarheten vid industriella nyinvesteringar, säger Lars-Eric Aaro. Nu behövs ett klargörande om denna nya praxis verkligen ligger i linje med de politiska ambitionerna bakom lagstiftningen.
HD:s beslut att inte bevilja prövningstillstånd innebär att brytningen i Gruvberget måste upphöra i avvaktan på att en ny tillståndsprövning av både gruvbrytning och förädlingsverksamhet kan genomföras. LKAB skickade in en sådan ansökan till Mark – och miljödomstolen i Umeå i juli 2011.

En omedelbar bedömning ska göras av vilka säkerhetsaspekter som måste beaktas och en plan för stängning inlämnas till Länsstyrelsen. Totalt berörs ca 25 LKAB-anställda och ett 80-tal personer anställda av underentreprenörer.


För mer information, kontakta:
Lotta Fogde, kommunikationsdirektör, 070-3738170, lotta.fogde@lkab.com
Monica Quinteiro, kvalitets- och miljöchef, 070-3421220, monica.quinteiro@lkab.com
Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef, 0771- 760000, lars-eric.aaro@lkab.com
Per-Erik Lindvall, direktör teknik och affärsutveckling, 070-3738163, per-erik.lindvall@lkab.com