Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Gruvberget – ett viktigt steg för framtiden

Nu rullar åter maskinerna. Dagbrottsgruvan Gruvberget i Svappavaara var LKAB:s första satsning och en viktig hörnsten i LKAB:s mål mot 37 miljoner ton färdiga produkter år 2015.

I december kom det glädjande beskedet att LKAB åter får starta verksamheten i dagbrottsgruvan Gruvberget i Svappavaara.
– Det är av stor betydelse för framtiden att vara igång igen och ett viktigt steg framåt i vår expansionsplan, säger Per-Erik Lindvall, direktör för teknik- och affärsutveckling.

Nu rullar åter maskinerna. Dagbrottsgruvan Gruvberget i Svappavaara var LKAB:s första satsning och en viktig hörnsten i LKAB:s mål mot 37 miljoner ton färdiga produkter år 2015.
– Det känns fantastiskt bra att vara igång igen. Det betyder så otroligt mycket för så många, säger Per-Erik Lindvall.
Det var i början av juni i år som beskedet kom att Högsta domstolen nekade prövningstillstånd för LKAB:s överklagande av  Mark- och miljööverdomstolens avvisning av bolagets ansökan om ett separat tillstånd för dagbrottet Gruvberget i Svappavaara. Därmed krävs ett gemensamt miljötillstånd för LKAB:s gruvbrytning och förädlingsverksamhet på orten. Verksamheten vid den nyöppnade gruvan stoppades omedelbart.
– Nu är vi åter i full drift. Den 28 december sköts den första gråbergssalvan och den 2 januari sprängde vi den första malmsalvan, säger Peter Söderman, vd för LKAB Berg & Betong, som sköter driften av Gruvberget.

Högsta miljöstandard

– Processen har handlat om byråkratisk formalia som inte borde vara skäl nog för att hålla en gruva stängd. Vi ser att vi klarar de miljökrav som ställs på oss. Vi vill driva våra nya gruvor enligt högsta miljöstandard och det är också något vi gör. Därför är det glädjande att Mark- och miljödomstolen delar vår syn och gick på vår linje, säger Per-Erik Lindvall.
Verksamheten i Gruvberget sysselsätter ett 100-tal personer och däribland flera entreprenörer.
– Att låta verksamheten stå still på grund av formella skäl är inte rimligt. Alla parter är medvetna om att verksamheten kommer att bli tillåtlig. Därför ansökte vi om ett tillfälligt tillstånd för 2013, i väntan på den slutliga prövningen av all verksamhet i Svappavaara , säger Per-Erik Lindvall.

Glädjande

När LKAB i juni 2008 bestämde sig för att satsa på tillväxt och tre nya gruvor vände trenden för byn Svappavaara. Fler arbetstillfällen dök upp och aktiviteterna i byn ökade i takt med att en positiv anda spreds. 
– Starten av Gruvberget blev en glädje för bygden. Stängningen  ledde till nedstämdhet. Maskiner fick ställas och personalen blev utan jobb. Återstarten är en glädje, inte bara för entreprenörerna och vårt företag. Det blev en ny vitamininjektion för hela bygden, säger Per-Erik Lindvall.
Förhoppningen är nu att även  de två andra verksamheterna i Leveäniemi och Mertainen ska komma igång så att LKAB kan arbeta framåt och fortsätta utveckla företaget.
– Beskedet om Gruvberget var en fantastiskt fin julklapp till bygden, medarbetarna, entreprenörerna och hela vårt företag. Det är roligt att få starta upp en ny gruva med fin malmkvalitet, och det är bra för våra kunder som vill ha mer av våra produkter, säger Per-Erik Lindvall.
Mark- och miljödomstolen räknar med att den slutliga prövningen av målet kommer att kunna ske under första halvåret 2013.

 

TEXT: JOHANNA FOGMAN
FOTO: FREDRIC ALM