Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Geologkväll om Malmbergets födelse

Malmberget föddes troligen för 1,9 miljarder år sedan. Det tog ungefär 100 miljoner år att bilda de nuvarande bergarterna. På den tiden låg Malmfälten troligen på en annan plats på jordklotet.

{ImageGallery} 

Malmberget föddes troligen för 1,9 miljarder år sedan. Det tog ungefär 100 miljoner år att bilda de nuvarande bergarterna. På den tiden låg Malmfälten troligen på en annan plats på jordklotet.

– Processen tog slut för 1,7 miljarder år sedan. Därefter har ingenting hänt med bergarterna innan människan började bryta malmen.

Det berättade geologerna Eric Hegardt och Joel Andersson vid en temakväll på Infokontoret i Malmberget på torsdagskvällen, Malmbergets dolda Skatter.

Intresset var stort och 35 malmbergsbor kom för att lära sig mer om rikedomarna under jordskorpan, ställa frågor och diskutera geologi över en kaffemugg. Det finns många åsikter och synpunkter om malmen i Malmberget.

– Mineraliseringarna i Kiruna och Malmberget är av samma typ och bildades vid samma tid.  Det finns olika åsikter om hur de bildades, men mycket pekar på att de kommer från jordens inre via magma som strömmat upp i samband med vulkanisk aktivitet. Medan Kirunas malmkropp är stor och ganska orörd, så har Malmbergets malmkroppar påverkats av yttre tryck och temperatur efter bildandet. Därför ser malmerna olika ut. Malmberget befinner sig i en krockzon mellan två deformationslinjer, den ena sträcker sig från Karesuando till Arjeplog och den andra breder ut sig i sydostlig riktning öster om Malmberget. Den senare kan även ha anrikat Aitik med guld, sade geologerna.

– När omvandlingen var slut för 1,7 miljarder år sedan lämnades berget med malmkroppar, sprickbildningar och svaghetszoner som vi ser dem idag. Sedan dess verkar inte mycket ha hänt. Vi ser också en ganska stor skillnad mellan östra och västra fältet i Malmberget. Det verkar som om västra fältet påverkats i ett senare skede under processen, jämfört med östra fältet. När det gäller malmkroppar på den östra sidan som Alliansen, Printzsköld och Fabian så ser vi ännu inget slut. De verkar fortsätta på djupet, sade Eric Hegardt och Joel Andersson.

Text&Foto: Mauritz Magnusson