Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Fortsatt tufft läge för LKAB

2015 var ett prövande år. LKAB:s årsstämma 2016 hade ett tydligt budskap. – Vi ska gå från bra till bäst och rätta oss in i en ny kostnadskostym, säger Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef.

2015 var ett prövande år. LKAB:s årsstämma 2016 hade ett tydligt budskap.
– Vi ska gå från bra till bäst och rätta oss in i en ny kostnadskostym, säger Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef.

Trots ett fortsatt tufft läge för LKAB ska vi vända starkt. För att klara av det talade Moström om tre fokusområden. Det första steget handlar om att effektivisera verksamheten i vardagen, det andra steget handlar om att öka vår kapacitet och det tredje steget handlar om innovation och att göra saker på ett nytt sätt.

– Vi är i grunden ett starkt företag. Jag tillträdde i en tid av utmaningar och har lyssnat mig igenom mina första månader på LKAB. Jag ska inte sticka under stol med att det engagemang jag mött gjort ett starkt intryck, säger Jan Moström, vd och koncernchef.

Ökad projektstyrning och produktionsnära beslut i de tre nya divisionerna ska leda till ökat ansvar och transparens.

– LKAB:s verklighet är nu en annan än vad den var för ett år sedan. Vi kan inte påverka världsmarknadspriserna, det vi kan påverka är våra egna kostnader och vår effektivitet, säger Sten Jakobsson, styrelseordförande.

Hållbarhetsaspekten var central genom hela stämman. Ett hållbart företagande är avgörande för ett konkurrenskraftigt bolag. Ägarens budskap var att LKAB måste vara ett ekonomisk hållbart företag även i framtiden.

– LKAB är ett viktigt statligt bolag som bidragit med stort värde för Sverige över tid, så ska det även vara i framtiden. LKAB har stora åtaganden, inte minst i samhällsomvandlingen som måste genomföras kostnadseffektivt. Det kräver en konstruktiv dialog med de som berörs, säger Mikael Damberg, näringsminister.

Damberg avslutade med att tacka vd, styrelse och LKAB:s medarbetare för ett gott arbete det gångna året. Avslutningsvis intervjuades Charlotte Kalla om hennes motivationskraft i motgångar.

– Min beslutsamhet, efter att det gått tungt i min skidåkning, är avgörande för min framgång. Jag finner styrka i att det inte alltid går som jag vill, för jag vet att jag är bra och jag vet att jag kan bättre. Då måste jag blicka framåt och sätta tydliga mål, säger Charlotta Kalla.

Blicka framåt med tydliga mål, ett svar som vi inom LKAB tar med oss in i framtiden.