Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Forskarkarriär i absoluta framkanten

– Forskningen ingår i LKAB:s DNA. Den är helt central och det satsas stora resurser, berättar forskningsdirektör Monica Bellgran.

För LKAB:s högteknologiska produkter krävs FoU i världsklass. Här finns unika karriärmöjligheter, från examensarbete för studenter till industridoktorander och seniora forskare.
 – Forskningen ingår i LKAB:s DNA. Den är helt central och det satsas stora resurser, berättar forskningsdirektör Monica Bellgran.

LKAB är inne i en mycket expansiv fas. Nya fyndigheter och en stark global efterfrågan på LKAB:s högkvalitativa produkter innebär att företaget rekryterar ett stort antal nya medarbetare. Det gäller inte minst inom FoU. Fokusområden för FoU är gruvteknik, produktionsutveckling, mineralteknik, pelletisering, metallurgi och miljöteknik.
 – LKAB:s pellets och våra övriga produkter är enormt kunskapsintensiva. Vår konkurrenskraft finns i vidareförädlingen av järnmalmen till kundanpassade pellets och därför är FoU helt verksamhetskritiskt, säger Monica Bellgran, som även innehar en professur i produktionsutveckling vid Mälardalens högskola.

Många karriäringångar

På LKAB:s forskningsavdelning arbetar cirka 120 personer, fördelade på det nya forskningscentret i Malmberget, den mer kundorienterade forskningen i Luleå, med bland annat en unik experimentmasugn för att optimera produkten i kundens processer, samt forskningsavdelningen i Kiruna. Anna Eriksson, med civilingenjörsexamen från Luleå tekniska universitet, LTU, fick först kontakt med LKAB under ett sommarvikariat och gjorde sedan sitt examensarbete på FoU-avdelningen. Nu är hon fast anställd sedan ett år och forskar inom mineralteknik i Malmberget.
 – Det finns enormt många olika ingångar och karriärvägar inom FoU och en utarbetad karriärstege. Företagskulturen är väldigt stöttande och jag fick tidigt eget ansvar och möjlighet att påverka. Det finns en ambition att sprida kunskap mellan generationerna, säger hon.

Anders Dahlin, civilingenjör och tekn. lic. från KTH, har arbetat på LKAB:s forskningscenter i tre år och forskar inom pelletisering.
 – Syftet med forskningen är att skapa än mer innovativa produkter. Det är ett otroligt intressant område att fördjupa sig i och LKAB ligger i den absoluta fronten. Här finns ett enormt kunnande och stora resurser, säger Anders, som avser att bli specialist inom ämnet.

Anna och Anders framhåller att det är roligt att arbeta med forskning som har en så snabb tillämpning. För den som vill arbeta mer med implementering av forskningen finns även möjlighet att pröva på att jobba som exempelvis process­ingenjör.
 – På LKAB ser man verkligen att forskningen kommer till nytta. Det finns en direkt koppling till verksamheten och man får följa hela kedjan, säger de.

Kunskapskluster i norr

LKAB står för 90 procent av järnmalmsproduktionen i EU och är världsberömt för sin spjutspetsforskning och innovationskraft. Att arbeta inom FoU på LKAB innebär att man ingår i ett växande kluster av innovativa och kunskapsintensiva aktörer. Norrbotten har blivit centrum för gruvforskning och utveckling för hela Europa och LKAB samarbetar mycket aktivt med LTU, som är ett av världens ledande universitet inom gruvforskning. Bland annat finansierar LKAB Hjalmar Lundbohm Research Centre och LKAB Excellence Centre för gruv- och metallurgiforskning vid universitetet.
 – Det händer otroligt mycket i regionen, nya konstellationer växer fram och det sker enorma investeringar i FoU. Det är verkligen ett spännande och dynamiskt område att verka i. Den stora samhällsomvandlingen innebär också utmaningar samtidigt som det skapar nya möjligheter för de kommuner som är visionära, säger Monica Bellgran.

På hela LKAB arbetar närmare 250 olika yrkeskategorier och även inom FoU har medarbetarna ett brett spektrum av olika bakgrunder. Det finns behov av såväl juniora som seniora forskare och LKAB sätter stort värde på samverkan och rörlighet mellan akademi och industri, exempelvis i form av industridoktorander, berättar Monica Bellgran.
 – Vi söker drivna och duktiga ingenjörer och forskare av olika slag. Gruvbranschen är oerhört komplex och kräver många olika kompetenser. Här finns fantastiska karriärmöjligheter för ingenjörer som gillar utmaningar och problemlösning.