Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Förhandlingen om Leveäniemi stundar

På onsdag inleds domstolens förhandling om LKAB:s framtidsgruva Leveäniemi. Peder Nensén, sektionschef på bolagets tillväxtprojektavdelning, säger att ett positivt beslut och produktion i dagbrottet är av yttersta vikt.

Peder Nensén, sektionschef på bolagets tillväxtavdelningen, kommer närvara under förhandlingen om Leveäniemi den 4-5 februari och svarar på vanliga frågor kring gruvan och förhandlingen. 

Vilken förhandling i ordningen är detta?
–Det har varit förberedande förhandling med syn i området och nu stundar den så kallade huvudförhandlingen med Mark- och Miljödomstolen från Umeå. Det är nu vi får ett beslut.

Vad hoppas LKAB på?
–Vi hoppas på en positiv dom och att vi får verkställighetsförordnade så att vi kan ta domen i anspråk och påbörja de kritiska anläggningsarbetena samt efterföljande gruvproduktion

Varför är ett positivt besked så viktigt för LKAB?
– Vi har vår trånga sektor i våra gruvor idag och för att kunna möta våra kunders behov är de nya gruvorna nödvändiga , idag jagar vi allt tillskott av malm som är möjligt.

Förhandlingen, som äger rum i Folkets Hus i Kiruna den 4-5 februari med start kl. 09.00, är öppen för allmänheten. Kan man som kommunmedborgare få ut något av förhandlingen?
– Genomgången är omfattande och till viss del ingående och tekniska samt juridiska detaljer men man får ändå en bra bild över vad som planeras.

Kan någon tänkas överklaga?
–Risken för ett överklagande finns alltid där.

Går det att bedöma hur länge vi har kvar innan beslutet är i hamn?
–Här måste vi visa respekt för domstolen och handläggningstiden och det är svårt att bedöma. Efter huvudförhandlingen ska domstolen avge ett beslut och därefter finns en tid för möjlig överklagan på fyra veckor. Själva beslutet hoppas vi optimistiskt ha på plats inom fyra till sex veckor.

Hur är kvalitén på Leveäniemis malm ur ett globalt perspektiv?
–Leveäniemi dagbrott består av fem olika malmtyper. Det rör sig om bland annat rikmalm och breccia. Den är inte lika ren och fin som malmen i Kiruna och Malmberget men det är ändå bra malm. Den står sig bra ur ett globalt perspektiv.