Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Förhandling om gruvan i Malmberget

Under våren ska mark- och miljödomstolen besluta om det slutgiltiga tillståndet för LKAB:s gruva i Malmberget. Förhandlingarna, som hålls i februari och inleds den 17 februari, tar upp sju olika punkter som varit under utredning.

Under våren ska mark- och miljödomstolen besluta om det slutgiltiga tillståndet för LKAB:s gruva i Malmberget. Förhandlingarna, som hålls i februari och inleds den 17 februari, tar upp sju olika punkter som varit under utredning.

– För att gruvverksamheten i Malmberget ska kunna fortsätta krävs att domen är förenad med rimliga villkor som tar hänsyn till människor, miljö och vår verksamhet. Utredningarna vi har gjort innebär att en sådan reglering är möjlig, säger Linda Dahlström , LKAB:s miljöchef.

De uppskjutna frågorna handlar om buller, damning, sprängningstider, vibrationer av sprängning, utsläpp av kväve till vatten, seismisk aktivitet och markdeformationer. 2007 beslutade domstolen om ett grundtillstånd för verksamheten som omfattar gruva och förädling i Malmberget. Nio delar sköts upp eftersom det då inte fanns underlag att besluta eventuella villkor för dessa.  Av dessa ska nu sju punkter slutligt regleras efter förhandlingar med mark- och miljödomstolen.