Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
LKAB:s förhoppning är att planerna för Mertainen inte kommer att påverkas.

Naturvårdsverket har överklagat mark- och miljödomstolens deldom angående brytningstillståndet för Mertainen, där LKAB fick ett positivt besked den 3 juli i år. Nu överklagar fler.  

– Vi är inte på något sätt förvånade över att Naturvårdsverket överklagar deldomen. Redan vid domstolsförhandlingarna togs  frågeställningarna upp, därför är vi inte överraskade. Vi har förtroende för domstolen och tycker att deldomen från mark- och miljödomstolen var en heltäckande dom, som hanterar frågorna som Naturvårdsverket nu riktar sin överklagan mot, säger Per-Erik Lindvall, direktör för teknik- och affärsutveckling, LKAB.

LKAB:s förhoppning är att planerna för Mertainen inte kommer att påverkas på grund av överklagan. 
– Enligt deldomen från mark- och miljödomstolen har LKAB rätt att bedriva det förberedande arbetet även vid en överklagan. Deldomen innehåller ett så kallat verkställighetsförordnande vilket betyder att vi har rätt att utföra  inledande arbeten som exempelvis, skogsavverkning och jordavrymning, även om domen överklagas, säger Per-Erik Lindvall.

Området som Naturvårdsverket uttrycker sin oro för är ett myrområde beläget mellan väg E 10 och järnvägen mellan Svappavaara och Kiruna, mitt emot infarten till Mertainen-gruvan. Det planerade gruvområdet ligger inte inom Natura 2000.

Även Naturskyddsföreningen i Norrbotten och Naturskyddsföreningen i Kiruna samt Havs- och vattenmyndigheten överklagar mark- och miljödomstolens deldom. Naturskyddsföreningarna vänder sig bland annat emot att LKAB planerar ett upplag som hotar skog med höga naturvärden. De kräver också att Mark- och miljödomstolen ska besluta om inhibition av det verkställighetsförordnande som LKAB och som innebär att bolaget kan fortsätta med sitt arbete trots att beslutet är överklagat. Havs- och vattenmyndigheten begär att få vänta med detaljer till mitten av september.

Den nya gruvan i Mertainen gör det möjligt för LKAB att fortsätta växa. De nya dagbrottsgruvorna i Svappavaarafältet rymmer investeringar på cirka 10 miljarder kronor. Drygt 500 nya och direkta arbetstillfällen skapas i Svappavaarafältet som är Europas största järnmalmprojekt.

Fakta om Mertainen:
Mertainen är en magnetitfyndighet belägen strax intill väg E10 cirka 1,5 mil nordväst om Svappavaara och är en av tre planerade nya gruvor i Svappavaara. Gruvberget är redan igång. De tre gruvorna möjliggör en ökning av LKAB:s leveranser av färdiga produkter med cirka 35 procent till 37 miljoner ton i planen LKAB 37.

Brytningen i Mertainen kommer att omfatta maximalt 15 miljoner ton malm per år i ett dagbrott. Brytningen bedöms pågå 10-15 år utifrån den malm man idag kartlagt, cirka 150 miljoner ton magnetit. De förberedande arbetena innebär bland annat jordavrymning, skogsavverkning, vägar och elkraft.