Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Förberedande arbeten i Mertainen försenas

Pressmeddelande: LKAB:s förberedande arbeten inför starten av en ny gruva i Mertainen utanför Kiruna kommer att försenas. Mark- och miljööverdomstolen har beslutat om inhibition av det verkställighetsförordnande som LKAB fått.

Pressmeddelande:

LKAB:s förberedande arbeten inför starten av en ny gruva i Mertainen utanför Kiruna kommer att försenas. Mark- och miljööverdomstolen har beslutat om inhibition av det verkställighetsförordnande som LKAB fått.

Mark- och miljödomstolen beslutade om en deldom för Mertainen 3 juli. Enligt den kunde LKAB starta förberedande anläggningsarbeten i väntan på den slutliga miljödomen för verksamheten. Deldomen överklagades med bland annat krav på inhibition, det vill säga stopp för förberedande arbeten.

– Det är otroligt synd att detta arbete hindras, det fördröjer ett mycket bra projekt som ger arbetstillfällen till bygden och utvecklingsmöjligheter för LKAB. Vi har redovisat omfattande åtgärder för att minimera och kompensera den miljöpåverkan som sker och delar inte de överklagandes syn på verksamheten, säger Per-Erik Lindvall, direktör för teknik- och affärsutveckling på LKAB.

Området som överklagande uttryckt oro för är ett myrområde beläget mellan väg E10 och järnvägen mellan Svappavaara och Kiruna. Det planerade gruvområdet ligger inte inom Natura 2000-område. Därutöver överklagas placeringen av ett upplag där det finns skog med höga naturvärden, något som LKAB tänker kompensera för genom att skydda liknande skogsområden i närheten.

– Vi tycker inte att det här beslutet står i rimlig proportion till de positiva effekter som en gruvstart skulle innebära. Vi är tacksamma för den grundliga deldomen och den positiva bedömning som kom från Mark- och miljödomstolen och ser det som ett bra stöd för den fortsatta juridiska prövningen. Nu hoppas vi att den fortsatta processen ska gå så snabbt den kan så att vi kan leva upp till våra planer, säger Per-Erik Lindvall.

 

Fakta om Mertainen:
Mertainen är en magnetitfyndighet belägen strax intill väg E10 cirka 1,5 mil nordväst om Svappavaara och är en av tre planerade nya gruvor i Svappavaara. Gruvberget är redan igång. De tre gruvorna möjliggör en ökning av LKAB:s leveranser av färdiga produkter med cirka 35 procent till 37 miljoner ton i planen LKAB 37. Hela investeringsprogrammet omfattar cirka 10 miljarder kronor och skapar 500 nya arbetstillfällen i den direkta produktionen.