Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Fabian blockade upp - uppdaterad

På tisdagsmorgonen den 20 mars bröt Fabians takskiva i Malmberget igenom till dagen. Uppblockningen föregicks av förhöjd aktivitet de senaste dagarna. Själva genombrottet hade ett lugnt händelseförlopp.

Uppdatering tisdag 19.50: På tisdagskvällen fortsatte det nya hålet att vidgas ut mot Kaptensgropen enligt det scenario som LKAB beräknat och informerat om. 

Den fortsatta processen orsakade mer buller, vibrationer och damm än det första genombrottet på morgonen. Händelseutvecklingen följer vad som förväntats och informerats av LKAB, det vill säga att Fabianhålrummet och Kaptensgropen kommer att förenas. LKAB:s bergmekaniker undersöker områdena närmast Fabian både ovan och under jord, och inga skador har rapporterats.

 

Tidigare nyhet:

På tisdagsmorgonen den 20 mars bröt Fabians takskiva i Malmberget igenom till dagen. Uppblockningen föregicks av förhöjd aktivitet de senaste dagarna. Själva genombrottet hade ett lugnt händelseförlopp.

Vibrationer har känts i samhället, dock med relativt låga nivåer. Efter helgens förhöjda aktivitet kontaktade LKAB:s bergmekaniker på måndagen företrädare för Gällivare kommun, länsstyrelsen och Bergsstaten och informerade om den förestående uppblockningen.

Genombrottet inträffade under tisdagen klockan 06.20. Ett mindre dammoln med begränsad omfattning spreds mot väster till den intill liggande Kaptensgropen. Mindre markvibrationer kunde avläsas. Vattenånga från den varmare luften i hålrummet gav en vit molnpelare som syntes under förmiddagen. Händelserna har inte märkts av i gruvan och inga skador har rapporterats.
Länsstyrelsen, Gällivare kommun och Bergsstaten kontaktades även på tisdagsmorgonen.
Uppblockningen av hålrummet ovanför malmkroppen Fabian har pågått i 30 år. Från början var takskivan ovanför hålrummet 250 meter tjock. Den har därefter successivt tunnats ut och hålrummet flyttat uppåt under åren.
I januari 2012 märktes förhöjd aktivitet. LKAB gjorde en ny mätning av takskivan och gick ut med information till närboende, personal, kommun och myndigheter. De senaste två veckorna innan uppblockningen ökade åter aktiviteten och LKAB gick ut med ny information.

Uppblockningen har till fullo följt det scenario som LKAB presenterade i december 2010, med öppning närmast Kaptensgropen.
Fabianhålrummet är omkring 100 meter i diameter. Själva genombrottet till markytan är cirka 60 meter i diameter. Fortfarande finns rester av takskivan kvar över en del av hålrummet. LKAB:s prognos är att återstående delar av takskivan kommer att fortsätta kalva in succesivt tills väggarna är helt lodräta.

Uppblockningen av Fabian är den fjärde av liknande art under 2000-talet. Tidigare har malmkropparna Hermelin/Nedre Skåne blockat upp, liksom malmkropparna Parta och Vitåfors/Riddarstolpe. Ett liknande förlopp har även skett ovanför Sjömalmen i Kiruna.

Den nya Fabiangropen i förgrunden intill Kaptensgropen. I bakgrunden Uplandslaven i Malmberget

En ångpelare från den nya Fabiangropen syntes under förmiddagen då varm luft från hålrummet kondenserades

Fabian uppblvokning från marken

Uppblockningen av Fabian följde helt LKAB:s scenario från 2010. ”Vi har haft ett gott grepp om händelserna, och kunde informera kommun och myndigheter under måndagen om den förestående uppblockningen”, säger Kjell Harnesk och Thomas Savilahti.

Bilder: Mauritz Magnusson / LKAB

{FileBrowser} 

Röster från Malmbergare om Fabian