Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Extra dammbekämpning i Vitåfors

​De senaste dagarna har torrt väder och hård vind orsakat ökad damning från Vitåfors industriområde mot Koskullskulle. Flera åtgärder har satts in för att minska dammet.

​De senaste dagarna har torrt väder och hård vind orsakat ökad damning från Vitåfors industriområde mot Koskullskulle. Flera åtgärder har satts in för att minska dammet.

En av dammkällorna är sandmagasinet med den så kallade beachen där sanden ligger exponerad för vind. För att motverka detta har ventiler runt dammen öppnats för att bevattna och blöta beachen. Dessutom sker extra bevattning av vägen runt dammen.
Även långsiktiga åtgärder mot damningen fortsätter, till veckan startar exempelvis plantering av 7 000 träd på det gamla dammområdet.

LKAB arbetar ständigt med att minimera dammkällorna i verksamheten, exempelvis genom investeringar som rökgasreningsanläggningar i förädlingsverken, flytt och vidareutveckling av krossanläggningar samt löpande åtgärder som sopning, bevattning och plantering av växtlighet.

Läs om tidigare lyckade åtgärder mot damm.