Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Det blev en kunglig nivå när Carl XVI Gustaf med en handtryckning på en jätteskärm invigde såväl den nya huvudnivån i Malmberget, M1250 som LKAB:s nya entrébyggnad och en ny byggnad för LKAB:s forskning och utveckling.

{SlideShow} 

 

Det blev en kunglig nivå när Carl XVI Gustaf med en handtryckning på en jätteskärm invigde såväl den nya huvudnivån i Malmberget, M1250 som LKAB:s nya entrébyggnad och en ny byggnad för LKAB:s forskning och utveckling.

Innan dess underhöll Sveriges nya internationella stjärnartist Loreen med sin vinnarlåt Euphoria. Det satte nivån för dagen på det soliga arrangemanget.

Omkring 300 inbjudna gäster kom för att ta del av invigningen tillsammans med media och representanter från LKAB.
LKAB:s satsning i Malmberget på mer än 4,5 miljarder kronor innebär ett nytt produktionscentrum 1 250 meter under jord, ett nytt besökscentrum och en ny kreativ miljö för LKAB:s FoU-personal.

Kungens hand
– Härmed förklarar jag LKAB:s nya huvudnivå invigd, sade kungen när han med sitt handavtryck invigde anläggningarna till mullrande musik, bildspel och publikens applåder.
– LKAB:s forskning gör skillnad och är ett vinnande koncept för framtida framgångar, sade kungen.
Hela den stora investeringen belystes i ett speciellt utställningsrum med information om M1250, bilder och bildspel. Här fanns också en utbildningsrigg med en högteknologisk simulator för att utbilda ortdrivare.

Framtidsjobb
– Vi har 500 personer i kö för att bli bergarbetare, ett framtidsyrke på djupet, sade Stefan Backefalk, när han presenterade riggen med körsimulator för kungen och gästerna.
Invigningen hölls i den nya entrébyggnaden som har mottagning för besökare, samlingssalar och en sex meters jättemonitor på väggen för information och bildspel med stilla och rörliga bilder.

Kreativ forskarmiljö
Vid FoU invigdes lokaler för inte mindre än tre nya laboratorier och en rad kunskapsstationer för kungen och gästerna. Tillsammans med det nya agglomereringslaboratoriet för varm och kall pelletsforskning som invigdes ifjol, bildar det nya forskningscentret en helt ny kreativ nivå för LKAB:s ständiga utvecklingsarbete.

LKAB:s vd Lars-Eric Aaro var mycket nöjd med invigningen och kungens insats:
– LKAB:s stora investeringar visar att vi är här för att stanna och att den utveckling vi bygger är långsiktig och hållbar. Sedan riktade han ett särskilt tack till Höganäs, LKAB-kund i 104 år som representerades av VD Alrik Danielson.
Per-Erik Lindvall, teknisk direktör i LKAB siktar högt med de nya forskningsresurserna:
– Jag delar euforin som Loreen bjöd på. De verktyg vi nu skapat är ett stort steg för LKAB. Vi har byggt upp en kreativ miljö som kan locka de bästa forskarna till LKAB.

Attraktion
Lotta Fogde, kommunikationsdirektör, vill med det nya besökscentret förstärka LKAB:s attraktionskraft:
– Det är glädjande att vi fått en representativ byggnad för mottagning av LKAB:s gäster på en nivå som motsvarar LKAB som kvalitetsleverantör.
Även gästerna kommenterade den kungliga invigningen och programmet:
– LKAB har bra kundfokus, hög kvalitet och mycket bra service. Jag är glad att få vara med om invigningen av den nya huvudnivån, säger Yves Koeberie från Acelor Mittal, ägare till ett 30-tal masugnar i Europa och en betydande malmkund.
Ralf Eriksson, Maskintjänst i Gällivare är en lokal leverantör:
– LKAB är en motor för orten och LKAB:s stora investeringar betyder utveckling för hela kommunen.
Dagen slutade med fyra gymnasieungdomar från Välkommaskolan i Malmberget som diskuterade framtidsfrågor med kungen.
– Vi hade en mycket givande diskussion, säger Johan Björnström, Victor Norberg, Jennifer Holmkvist och Josefine Keinström.
På kvällen väntade kungamiddag i den nya byggnaden.

Bakgrund:

Storskalig brytning
LKAB tillämpar storskalig skivrasbrytning i sina underjordsgruvor i Malmberget och Kiruna, om är världens största för järnmalmsbrytning. Metoden innebär att produktionen flyttas stegvis nedåt i gruvorna nivå för nivå där huvudnivå är det djup på vilket järnmalmen från ovanliggande brytningsnivåer samlas upp och krossas innan uppfordringen via bergsspel, transportband och skipar.
Avsänkningen är på 250 meter och den största i LKAB Malmbergets historia. Den ger malmproduktion för 15-20 år framåt med motsvarande ökad livslängd och har tagit nio år att bygga. Inte mindre än 40 km tunnel har drivits i berget för att skapa den nya huvudnivån M1250. Vägen ned är 12 km och tar närmare 40 minuter att köra med bil.

Fakta om den nya huvudnivån M1250:

  • Investering:  4,5 miljarder kronor
  • Anläggningstid: 9 år
  • Sysselsatta: 350 personer som mest
  • Ortlängd, tot: 40 km
  • Anläggningar: Bergtappar, krossar, bergsspel, transportband, infrastruktur
  • Kapacitet: 3 000 ton råmalm per timme
  • Uppfordringshöjd:  400 meter – anslutning M1000 transportband
  • Ventilation: 46 miljarder kubikmeter/år = 46 miljoner ton uppvärmd luft  eller 87,5 miloner liter per minut
  • Pumpsystem: 5 miljarder liter vatten/år = 5 miljoner ton vatten eller 9 500 liter vatten per minut