Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Ett internationellt perspektiv

Under 2014 inledde LKAB ett samarbete med de internationella experterna på företaget RePlan som har lång erfarenhet av samhällsomvandling för gruvindustrin. Vi har intervjuat deras samhällsplanerare Graeme Burt som besökt LKAB:s verksamheter ett flertal gånger på senare tid.

Under 2014 inledde LKAB ett samarbete med de internationella experterna på företaget RePlan som har lång erfarenhet av samhällsomvandling för gruvindustrin. Vi har intervjuat deras samhällsplanerare Graeme Burt som besökt LKAB:s verksamheter ett flertal gånger på senare tid.

Graeme ser samhällsomvandlingen som en förutsättning för ett fortsatt framgångsrikt LKAB, precis som för de flesta gruvföretag runtom i världen. RePlan arbetar just nu med samhällsomvandlingsprojekt med koppling till gruvverksamhet i femton länder inklusive Kanada, USA, Grekland, Albanien, Turkiet, såväl som ett antal latinamerikanska och afrikanska länder.

I och med samarbetet får LKAB tillgång till internationell praxis baserad på bred och lång erfarenhet. Ofta när man läser om LKAB:s samhällsomvandling beskrivs den som världsunik och något som aldrig tidigare genomförts. Samarbetet med RePlan har gett nya perspektiv och insikt om att den här typen av projekt inte är så ovanliga som man först kanske trott. Internationellt finns många erfarenheter och mycket kunskap som LKAB både kan och bör dra lärdom av.

Även om inget fall är det andra likt är många av utmaningarna och lärdomarna desamma. Det unika i LKAB:s fall är att samhällsomvandlingen i Kiruna handlar om att flytta en hel stadskärna. Något som är ovanligt, framförallt i utvecklade länder. I det här fallet dessutom en hundraårig gammal vacker stad. Det är dyrt, ställer höga krav på samverkan och en förmåga att tillgodose många intressenters behov, berättar Graeme.

RePlans erfarenhet är att lyckad samhällsomvandling främst handlar om engagemang på både samhälls- och individnivå. Gruvföretaget måste ha en bra relation och en tydlig kommunikation med båda. Genom att engagera sig och kontinuerligt hålla samhället och dess individer informerade samt skapa forum för dialog bygger man upp ett förtroende. Något som RePlan anser att LKAB hittills lyckats bra med. LKAB:s vision för samhällsplaneringen är utveckling före avveckling, det vill säga mer tid att förbereda nya områden innan vi måste tömma befintliga.