Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Samarbetsavtal klart mellan LKAB och Gällivare kommun

Gällivare kommun och LKAB har tecknat ett samarbetsavtal som reglerar samhällsomvandlingen i Malmberget de kommande 20 åren.

Gällivare kommun och LKAB har tecknat ett samarbetsavtal som reglerar samhällsomvandlingen i Malmberget de kommande 20 åren.

– Nu kan vi tillsammans med kommunen ta ett helhetsgrepp och trygga framtiden, säger Lars-Eric Aaro, LKAB:s vd.

LKAB:s fortsatta brytning av järnmalmkropparna runt Malmberget innebär att stora delar av samhället berörs. I fyra etapper mellan 2012 och 2032 kommer de centrala delarna av Malmberget att avvecklas, och i takt med att fastigheter köps anläggs miljözoner mellan gruvindustriområdet och bebodda områden. Samtidigt ska Gällivare kommun och LKAB satsa på att höja attraktionen på boendet i Östra Malmberget som inte påverkas direkt av malmbasen och därför kommer att bli kvar.

 

Trygghet och delaktighet

Målet i förhandlingarna har varit att samhällsomvandlingen ska vara långsiktig och förutsebar för alla inblandade. LKAB har ett behov av en lång planeringshorisont för gruvverksamheten, liksom kommunen har för samhällsplaneringen.

– Samhällsomvandlingen är en förutsättning för LKAB:s fortsatt framgångsrika verksamhet. Vårt mål är ett attraktivt samhälle som fortsätter att utvecklas. Malmbergsborna ska känna trygghet och delaktighet i processen, säger Lars-Eric Aaro.

 

Flexibla lösningar

Samarbetsavtalet reglerar bara uppgörelser mellan kommunen och LKAB, inte enskilda fastighetsägare där separata förhandlingar kommer att hållas enligt etappindelningen. Totalsumman för helhetslösningen beräknas uppgå till cirka 3 miljarder kronor, som LKAB redan har avsatt. 430 miljoner kronor av den summan är ersättning för den kommunala infrastruktur som LKAB köper och kommer att ansvara för så länge den är i bruk. Ett driftavtal kommer att upprättas mellan Gällivare kommun och LKAB.

– De kommunala anläggningar som berörs kommer LKAB att ersätta till storlek och funktion. I avtalet säger vi att vi ska verka för ändamålsenliga och flexibla lösningar, till exempel om kommunen vill slå samman två anläggningar till en ny gemensam, säger Anders Furbeck, direktör för samhällsomvandlingar på LKAB.

 

Kulturbyggnader flyttas

Grundliga kulturmiljöanalyser har utförts, och i avtalet slås fast att flera kulturbyggnader, däribland Kåkstan, Disponentvillan och Långa raden, ska flyttas under etapp ett. Flytten har redan påbörjats för vissa kulturbyggnader som ligger nermonterade i väntan på ny placering. Från och med år 2022 kommer möjligheten att finnas för fastighetsägare i Östra Malmberget att sälja sina fastigheter till LKAB.

– Då har den första etappen genomförts och man kan se vad LKAB:s och kommunens satsningar på Östra Malmberget har gett för resultat. Det känns bra att vi kan ge det här området en chans att bli ett riktigt attraktivt boende, säger Anders Furbeck.

 

Nästa steg

Nu börjar arbetet med att upprätta ett första genomförandeavtal för etapp ett av helhetslösningen. Där planeras processen mer i detalj, till exempel hur gymnasieskolor, sporthallar och äldreboenden ska ersättas. LKAB har sedan tidigare beslutat att bygga 200 nya bostäder i kommunen som ersättning för de LKAB-ägda fastigheter som påverkas.

– Nu kan vi tillsammans sätta igång med att realisera visionen för samhällsomvandlingen. Gällivare kommun och LKAB har båda målet att skapa ett attraktivt samhälle och nu har vi gemensamma riktlinjer för hur vi ska fortsätta på den vägen, säger Anders Furbeck.

Karta i pdf

Avtal om Malmbergets avveckling mellan LKAB och Gällivare Kommun

Kommunalrådet Tommy Nyström skakar hand med LKAB:s VD Lars-Eric Aaro sedan avtalet om Malmbergets omvandling undertecknats. T v Lena Lindberg och Lena Israelsson

Avtal om Malmbergets avveckling mellan LKAB och Gällivare Kommun

Avtalet undertecknades sedan det också godkänts av Gällivares kommunfullmäktige.

Avtal om Malmbergets avveckling mellan LKAB och Gällivare Kommun

LKAB:s VD Lars-Eric Aaro pekade på avtalets historiska betydelse för Malmberget och för LKAB. T v Lena Lindberg, Lena Israelsson och Tommy Nyström, Gällivare Kommun och t h Anders Furbäck, LKAB.