Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Kunskaps- och innovationscenter för hållbar gruvdrift

LKAB var värd för en av de första internationella konferenserna om KIC på gruvområdet. På konferensen deltog 38 forskare från fem av Europas främsta gruvländer.

LKAB är ett framtidsföretag när Europa söker efter långsiktig och hållbar gruvproduktion. EU-projektet KIC skall bygga upp kunskaps- och innovationscenter som tar fasta på en hållbar gruvbrytning som kan säkra Europas tillgång till mineraler och metaller på lång sikt.

{ImageGallery}

LKAB var värd för en av de första internationella konferenserna om KIC på gruvområdet. På konferensen deltog 38 forskare från fem av Europas främsta gruvländer.

Hållbar utveckling kräver kunskap, miljötänkande och innovationer.

– Hållbar utveckling kräver kunskap, miljötänkande och innovationer. LKAB kan visa många goda exempel på långsiktig utveckling som bidrar till en hållbar utveckling. Här kunde vi diskutera framtidsfrågorna i en verklig gruvmiljö, säger Kent Tano, forskningschef i LKAB.

 Innovationscenter i norr?

Professor Per Weihed, Luleå tekniska Universitet, LTU, är koordinator för projektet och hoppas knyta en av EU-noderna, hållbar gruvproduktion av primära råvaror, till Luleå och Norrbotten.

I programmet skall också innovationscenter för utnyttjande av restprodukter skapas. Det tredje programområdet är kunskapscenter om utbytbara material.

Samtliga områden tar fasta på energi, miljö, minskade utsläpp av koldioxid, effektivitet och lönsamhet som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar utveckling.

 Uthålligt

– LKAB är ett bra exempel på många olika sätt. Vi har drivit teknisk utveckling och skapat innovationer inom gruvbrytning och mineralteknik under 125 år. Det har skapat uthållighet. Vi har utvecklat teknik att förädla råvaran så att den både ger kraftigt minskade utsläpp av koldioxid i vår produktion men också sänker våra kunders utsläpp av koldioxid radikalt. Det betyder att stålet och de produkter som tillverkas av stål från vår järnmalm bidrar till minskade utsläpp och en mer hållbar utveckling, säger Kent Tano.

Han ger ett exempel till:

Rester en tillgång

– LKAB:s järnmalm är ett snällt material som inte ger någon stor miljöpåverkan. Gråberget, en restprodukt från vår produktion, mals i processerna ned till finkornig anrikningssand. Sanden innehåller apatit och kan bli framtidens källa till produktion av gödselmedel, som det nu är brist på. Dessutom finns stora mängder sällsynta jordartsmetaller i sanden som kan utvinnas samtidigt. På det sättet kan en restprodukt bli en ny råvarukälla. Jag tror att Europas gruvindustri måste jobba innovativt på så många områden som möjligt för att skapa hållbar utveckling. Gruvindustrin har ett kunskapskluster i norr och är en viktig förebild som kan bidra med utvecklad teknik, säger Kent Tano.