Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Tisdag 5 mars inträffade en brand i LKAB:s gruva i Kiruna. Branden var begränsad till ett elskåp på 1338-metersnivån, och en del av gruvan utrymdes på personal. Inga människor kom till skada.

Tisdag 5 mars inträffade en brand i LKAB:s gruva i Kiruna. Branden var begränsad till ett elskåp på 1338-metersnivån, och en del av gruvan utrymdes på personal. Inga människor kom till skada.

Larmet om rökutveckling kom klockan 13.32 och LKAB:s egen räddningstjänst ryckte ut direkt. Framme på området kunde företagets rökdykare konstatera att inga personer befann sig på platsen eller i den borrigg som stod intill elskåpet. Brandbefälet fattade beslutet att inte försöka släcka branden i skåpet utan låta den brinna ut.

Som en säkerhetsåtgärd tömdes projektområdet för den nya huvudnivån på 1 365 meters djup, där 52 personer befann sig. Totalt var 266 personer under jord i Kirunagruvan, men övriga områden berördes inte av branden. (Korrigering: när larmet gick befann sig cirka 350 personer på projektområdet. Strax efter larmet inträffade ett skiftbyte i gruvan, och många lämnade därför sina arbetsplatser även i övriga verksamheter av den orsaken.)

Bränder i gruvor har liten spridningsrisk eftersom väggar och tak i ortarna består av berg. En brand under jord är ändå alltid allvarlig på grund av rökutvecklingen. LKAB:s underjordsgruvor är indelade i sektioner, och brandrök kan med hjälp av ventilationssystemet styras bort från områden där personal befinner sig.

Orsaken till branden kommer att utredas.