Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Eldsjälarna som brinner för en säker och trygg arbetsmiljö

Möt här tre personer i LKAB:s verksamhet som reflekterar över de senaste årens arbetsmiljöarbete.

Möt här tre personer i LKAB:s verksamhet som reflekterar över de senaste årens arbetsmiljöarbete.

För snart fem år sedan delades LKAB:s eldsjälspris ut till produktionschefen i sovring- och anrikningsverk, Micael Andersson. Dagliga diskussioner om förbättringar, händelser och tillbud präglade arbetslagens säkerhetskultur då. Hur är det nu? Här berättar Eva Öberg, verkschef i sovring och anrikning i Malmberget.

Eva Öberg, sektionschef för sovring och anrikning i Malmberget.– Micael Andersson gjorde det inte så omständligt med arbetsmiljö utan det var tydligt och enkelt med mycket fokus på ordning och reda. Så har vi fortsätt jobba även efter att han slutade. Micael Andersson var ensam produktionschef för fem skiftlag på totalt cirka 50 personer. Idag har varje skiftlag varsin produktionschef, vilket skapat förutsättningar för bättre daglig kontakt med medarbetarna och att prata säkerhet.

De senaste åren har vi haft en ny form av utmaning då stora ombyggnationer i våra anläggningar har gjorts parallellt med pågående drift. Det har varit som ett repstopp fast utan stopp och tillsammans med projektavdelningen har vi lagt stort fokus på att fortlöpande eliminera arbetsmiljöriskerna. Det säger sig självt att ett ökat antal aktiviteter och ett ökat antal människor som arbetar parallellt med produktionen också ökar riskerna. Under den här intensiva perioden märktes ingen ökning av antalet olyckor, vilket är väldigt positivt.

LKAB Minerals verksamhet i Moerdijk var det första bolaget inom LKAB-koncernen som certifierades enligt den internationellt erkända arbetsmiljöstandarden OHSAS18001, som i sin tur länkades samman med bolagets befintliga ISO9001 och 14001.

Willibrord Voets, LKAB MineralsIdag har det hänt en hel del på säkerhets- och arbetsmiljö-fronten på Willibrord Voets arbetsplats sedan han intervjuades i Veckobladets Säkerheten Först-bilaga 2013.
LKAB:s rapporteringssystem Synergi har införts och nyligen introducerades ett säkerhetsprogram för alla besökare.
– Attityden till säkerhet och arbetsmiljö blir ständigt bättre hos våra medarbetare, men jag blir fortfarande förvånad över hur folk agerar. Medarbetarna vill göra vad som är bäst för företaget och ibland tror de att jobba snabbt är bättre än att jobba säkert, säger Willibrord Voets.

Voets har under många år varit ansvarig för arbetsmiljöfrågorna i Moerdijk, men har nu lämnat över till sin nya kollega Ronald Haverkort. Säkerhets- och arbetsmiljöfrågorna kommer dock alltid att vara i fokus för Voets.
– Tänk efter före! Min personliga åsikt är att några minuters eftertanke slår det mesta, säger Willibrord Voets.

Johan Rotmalm är för tillfället utlånad från sin ordinarie mekanikertjänst för arbetsmiljöarbete på heltid. Han är också arbetsmiljökoordinator under de förebyggande underhållsstoppen (FU-stopp) i förädlingsverken i Kiruna.

Johan Rotmalm, mekaniker KA3/KK4 i Kiruna brinner för arbetsmiljöfrågor
– Just nu jobbar jag och Ann Töyrä med ett program för fortlöpande tillsyn av tryckbärande anordningar i verken i Kiruna, ett såkallat FLT-program. Med regelbunden tillsyn fungerar våra maskiner och anordningar säkrare och bättre, vilket medför färre stopp och därmed jämnare produktion. 

Vad är fokus idag gällande Säkerheten Först-arbetet?
– LKAB har brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet, men får vi kontinuitet i det arbetet har vi tagit ett stort kliv framåt. Jag anser också att ledningen behöver få mer och bättre kunskap om vad som behöver göras inom arbetsmiljöområdet. Vi måste ta fram rutiner som håller över tid så att vi kommer från individberoendet. Målet med arbetsmiljöarbetet är att jobba bort behovet av mig själv. Säkerhets- och arbetsmiljöfokus ska finnas i alla moment, hos alla medarbetare, i alla situationer, alltid. 
Mitt tips är att börja jobbet redan vid morgonmötet då det finns möjlighet att fråga arbetskompisarna om viktiga detaljer gällande dagens arbetsuppgifter.