Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Dubbelspår en svensk och en norsk vinning

Dubbelspår och ökad axellast på Malmbanan, Ofotbanen är en förutsättning för LKAB:s framtida expansion. Lika mycket betyder frågan för norsk frakt.

Dubbelspår och ökad axellast på Malmbanan, Ofotbanen är en förutsättning för LKAB:s framtida expansion. Lika mycket betyder frågan för norsk frakt.

För LKAB betyder dubbelspår ökad kapacitet och transportsäkerhet, men också näringslivsutveckling i nordområdena. Dubbelspår är lika mycket en norsk som en svensk angelägenhet. I dag skickas 200 000 av 500 000 producerade ton sjömat  så som lax, torsk och skaldjur på banan. Under de kommande tio åren räknas det med att produktionen tredubblas. Samtidigt ökar besöksnäringen i området och Narvik Hamn har också expansionsplaner.
– Med ett spår skulle inga andra få plats på spåret i framtiden, det ligger ett minst lika starkt norskt intresse i att bygga ut banan, säger Bo Krogvig, kommunikationsdirektör på LKAB.

I Sverige har Trafikverket fått utredningspengar för de första 86 kilometrarna väster om Kiruna. I Norge har Jernbaneverket föreslagit att man i den nationella transportplanen ska vika två miljarder kronor för den första etappen på norsk sida. De två miljarder kronorna är ungefär hälften av vad en tunnel mellan Katterat och Katterjokk kostar, och de får användas först när de första 86 kilometrarna är klara på svensk sida. I Norge samverkar LKAB med övrigt näringsliv, kommuner och regioner i Ofotbanealliansen för att driva opinion för dubbelspår. Vidare driver LKAB också frågan om att kunna öka axellasterna på Malmbanan/Ofotbanen från 30 till 32,5 ton.
– Med ökad axellast kan vi klara vår nuvarande planerade expansion, men först måste den gamla banan rustas och det skulle i praktiken bli samma standard som det nya spåret, säger Bo Krogvig.