Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Dom om Gruvberget kommer i december

Torsdag 8 november höll Mark- och miljödomstolen förhandling om en eventuell deldom för återstart av dagbrottsgruvan Gruvberget i Svappavaara. Dom meddelas 20 december.

Torsdag 8 november höll Mark- och miljödomstolen förhandling om en eventuell deldom för återstart av dagbrottsgruvan Gruvberget i Svappavaara. Dom meddelas 20 december.

 

Det var i början av juni i år som beskedet kom att Högsta domstolen nekade prövningstillstånd för LKAB:s överklagan av miljödomen för dagbrottet Gruvberget i Svappavaara. Därmed krävs ett gemensamt miljötillstånd för LKAB:s gruvbrytning och förädlingsverksamhet på orten. Verksamheten vid den nyöppnade gruvan stoppades omedelbart och ett omtag i miljöprövningsprocessen krävdes. På grund av det oklara rättsläget lämnade LKAB in en gemensam ansökan redan för över ett år sedan.

 

– Processen har handlat om byråkratisk formalia och det är inte skäl nog för att hålla en gruva stängd. Vi ser att vi klarar de miljökrav som ställs på oss. Nu hoppas vi att den nya ansökan ska göra att vi kan återstarta brytningen. Det vore betydelsefullt för bygden, medarbetarna och hela vårt företag, säger Per-Erik Lindvall, LKAB:s direktör för teknik- och affärsutveckling.

 

Nu har ärendet åter tagits upp av Mark- och miljödomstolen i en förhandling som ägde rum den 8 november. Förhandlingen gällde en eventuell deldom för Gruvberget i den miljötillståndsansökan som LKAB lämnat in för all verksamhet i Svappavaara, det vill säga förädlingsverk, gråbergshantering och sandmagasin.

 

Naturvårdsverket yrkade under förhandlingen på att LKAB:s ansökan skulle avslås, eftersom verket ansåg att det inte går att göra en avgränsning i tillståndet som ska gälla enbart Gruvberget. LKAB kunde under förhandlingen presentera ett stort material som i detalj visade miljökonsekvenserna av att starta Gruvberget i väntan på helhetsprövningen.

 

Dom om eventuellt tillfälligt tillstånd meddelas 20 december, ett avgörande för helhetsprövningen kan komma under första halvåret 2013, var domstolens besked.