Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

"Diskrimineringslagstiftningen tar inte hänsyn till att malmpriserna är låga”

Louise-Marie Matti är projektledare för LKAB:s mångfaldsarbete. Här svarar hon på några frågor om varför LKAB arbetar med mångfald och hur det går till.

Louise-Marie Matti är projektledare för LKAB:s mångfaldsarbete. Här svarar hon på några frågor om varför LKAB arbetar med mångfald och hur det går till.

Varför arbetar LKAB aktivt med mångfald?

– Vi tror att olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser är en framgångsfaktor. Med flera perspektiv får vi kreativitet som bidrar till lönsamhet. Ett systematiskt och målinriktat mångfaldsarbete ger också en god arbetsmiljö som ska vara fri från diskriminering och trakasserier. Det är en jätteviktig fråga helt enkelt.

Är mångfaldsarbetet något vi ska arbeta med även när läget är sämre för LKAB?

– Ja, absolut. Kanske är det ännu viktigare nu, både utifrån att LKAB som företag måste förbli fortsatt hållbara, innovativt och konkurrenskraftigt men också för att medarbetarna ska trivas på jobbet. Vi säkrar också att vi följer diskrimineringslagstiftningen. Den tar inte hänsyn till att malmpriserna är låga.

Vad har du sett att mångfaldsarbetet har lett till hittills?

– I den förra undersökningen som gjordes kom det fram en del förbättringsområden som vi sedan tog med i den nuvarande mångfaldsplanen. Det handlar om mål och åtgärder som vi gjort och gör. En annan konkret effekt som vi kan se är att andelen kvinnor inom LKAB ökar och även kvinnor på ledande positioner. Det som mångfaldsarbetet också leder till är att vi pratar mer med varandra om saker som attityder, jargong, klimat och det gör oss alla mer medvetna.

Vad är på gång med mångfaldsarbetet?

– Oj, det är mycket! Vi kommer bland annat att fortsätta informera om mångfaldsplanen och dess aktiviteter och mål, ha utbildningsinsatser och gruppdiskussioner av olika slag, ta fram normer och spelregler för varje arbetsplats. En ny medarbetarundersökning kommer att genomföras under året där frågor rörande diskriminering och trakasserier finns med.  Sedan påbörjas arbetet med kommande års mångfaldsplan.

Hur går arbetet till?

– Det strategiska arbetet ansvarar mångfaldsgruppen för. Det förankras senare i HR:s ledningsgrupp innan den fastställs av koncernledningen. Mångfaldsgruppen är sammansatt utav både arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter från olika delar i företaget och advisorerna stöttar verksamheten operativt. Men ett stort ansvar ligger förstås på cheferna; att vara goda förebilder och uppmuntra till dialog. Det är i vardagen som man gör skillnad.

Läs även Med ökad mångfald i sikte