Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Dialogmöte för utveckling av den svenska mineralstrategin

Under måndagseftermiddagen samlades Kiruna kommun, LKAB och Regeringskansliet i besöksgruvan i Kiruna.

Under måndagseftermiddagen samlades Kiruna kommun, LKAB och Regeringskansliet i besöksgruvan i Kiruna. På agendan stod ett andra dialogmöte för utarbetande av en svensk mineralstrategi.

Syftet med dialogen var att skapa en övergripande bild av vilka områden som bör beröras av mineralstrategin för att den ska bidra till ett långsiktigt, hållbart nyttjande av Sveriges mineralresurser. Till dagens möte kom ett 90-tal deltagare från 40 olika organisationer. Första mötet hölls i Luleå i maj. Nu hade turen kommit till Kiruna och LKAB.

Fokus på mötet var hur långsiktiga hållbara och attraktiva gruvregioner kan skapas. Frågor som kom att beröras var hur markanvändning, kompetensförsörjning och gruvregionernas attraktivitet kan kopplas till mineralstrategin. Under dialogmötet fick deltagarna bidra med erfarenheter, kreativitet och idéer. Allt för att utifrån eget engagemang bidra till utvecklingen av den svenska mineralstrategin som framgångsfaktor för svensk tillväxt.

Från näringsdepartementet deltog bland andra statssekreterare Håkan Ekengren.  
-Tanken med mötet är att vi ska arbeta fram en smart, genomtänkt strategi som är långsiktig. Det är bra uppslutning här idag, säger Håkan Ekengren.

Dialogmöte
Statssekreterare Håkan Ekengren