Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Delårsrapport för första kvartalet 2013

LKAB:s delårsrapport för första kvartalet 2013 presenterades måndagen den 29 april.

LKAB:s delårsrapport för första kvartalet 2013 presenterades måndagen den 29 april. 

JANUARI - MARS:

Nettoomsättningen minskade med 30 procent och blev 5 323 (7 641) Mkr.
• Rörelseresultatet blev 1 529 (4 118) Mkr.
• Resultatet före skatt blev 1 567 (4 357) Mkr.
• Periodens resultat uppgick till 1 238 (3 229) Mkr.
• Operativt kassaflöde uppgick till -300 (2 456) Mkr.

Den höga efterfrågan på LKAB:s produkter fortsatte under kvartalet men på grund av produktionsstörningar under kvartalet så är leveranserna lägre än samma period föregående år.Lägre omsättning och resultat förklaras främst av lägre järnmalmspriser men även av den lägre leveransvolymen.
LKAB:s planerade leveransökning med ca 35 procent till år 2015 står fast.

Läs delårsrapporten för första kvartalet här.